مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان:

بیشترین حالت گرفتگی در خورشیدگرفتگی جزئیِ اول تیرماه در کاشان بیش از ۵۲ درصد است

مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان گفت: بیشترین حالت گرفتگی در خورشیدگرفتگی جزئیِ روز اول تیرماه در کاشان در موقعیت رصدخانه دانشگاه کاشان ۵۲.۶ درصد است.

ایرج صفایی در گفت و گو با خبرنگار اهل کاشانم با اشاره به خورشیدگرفتگی حلقوی در جهان در روز اول تیرماه سال جاری اظهار داشت: این پدیده در کاشان به صورت گرفتگیِ جزئی قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه مسیر این خورشیدگرفتگی حلقوی از شمال آفریقا آغاز و تا چین امتداد دارد، ابراز داشت: بسیاری از کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی می توانند این پدیده طبیعی را به صورت جزئی مشاهده کنند.

مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان تصریح کرد: در ایران بیشترین گرفتگی در شهر چابهار و کمترین گرفتگی در شهر خوی اتفاق می افتد.

وی با اشاره به اینکه لحظه آغاز گرفتگی یا تماس نخست در ساعت 9:00:25 رخ می دهد، خاطرنشان کرد: تماس نخست لحظه ای است که اولین قسمت قرص ماه می خواهد خورشید را بپوشاند و یا به عبارتی ماه و خورشید با همدیگر مماس خارجی می شود.

صفایی با بیان اینکه تماس دوم و سوم در خورشیدگرفتگی اول تیرماه در کاشان نداریم، یادآور شد: این خورشیدگرفتگی در جهان به صورت حلقوی است ولی چون در کاشان جزئی است تماس دوم و سوم قابل مشاهده نیست.

وی تماس چهارم یا لحظه پایان خورشیدگرفتگی روز اول تیرماه در کاشان را ساعت 11:36:47 دانست و افزود: در این لحظه ماه کاملا از سطح خورشید خارج شده و آخرین قسمت ماه در لحظه خروج با خورشید مماس خارجی می شود.

مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان همچنین میانه گرفت این خورشید گرفتگی را در ساعت 10:13:34 دانست و گفت: در این لحظه از زمان تماس اول تا زمان پایان گرفتگی میانگین آن محاسبه می شود.

وی با اشاره به اینکه در لحظه میانه گرفت بیشترین میزان گرفتگی قابل مشاهده است، تاکید کرد: این میزان بیشینه گرفتگی در کاشان و در موقعیت رصدخانه دانشگاه کاشان در شهر نیاسر ۵۲.۶ درصد است.


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *