حاشیه های انتخابات هیات رئیسه شورای شهر کاشان

صد و دوازدهمین نشست رسمی شورای شهر کاشان با موضوع انتخابات هیات رئیسه شورا و اعضای کمیسیون های چهارگانه تخصصی در سال سوم دور پنجم صبح یکشنبه سیزدهم مرداد برگزار شد که این انتخابات پارلمان محلی با نکات جالب و حاشیه هایی همراه بود.

** طبق زمانبندی اعلام شده قرار بود این نشست ساعت 9 صبح برگزار شود که برخی اعضای شورا ساعت 9 به بعد تازه وارد ساختمان شورا شدند.

** ساعت 9 و 30 دقیقه با اعلام روابط عمومی شورا خبرنگاران حاضر وارد محل برگزاری جلسه شدند تا انتخابات هیات رئیسه شورا کاشان را پوشش بدهند.

** علی رسول زاده در ابتدا با تبریک فرارسیدن روز خبرنگار از اصحاب رسانه خواست اخبار شورا را صحیح و با دقت منتشر کنند

** همچنین رسول زاده خطاب به اعضای شورا گفت هر کسی می تواند قبل از برگزاری انتخابات یک دقیقه صحبت کند که تنها علیرضا مفرح سخنانی بیان کرد.

**علیرضا مفرح در این نشست گفت: با توجه به مسوولیت جدیدم در معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصمیم برای استعفا از شورا داشتم و فکر می کردم انتخابات اول شهریور است ولی برگزاری ان دو هفته زودتر من را غافگیر کرد، بنابراین با توجه به احساس تکلیف و خواست مردم در حال حاضر همکاریم را با شورای شهر ادامه می دهم.

** در رقابت برای تعیین رئیس شورا تنها دو عضو شورا کاندید شدند که علی رسول زاده با 5 رای در مقابل 4 رای علیرضا پورعسگری برای سومین سال متوالی به عنوان رئیس شورا نتخاب شد.

** در هنگام تعیین نایب رئیس شورا، خزانه دار، منشی اول و منشی دوم تنها یک نفر کاندید شد که علیرضا مفرح با 8 رای موافق به عنوان نایب رئیس ، علی هاشمی طاهری، عفت پدرام فر و مهدی ناظم رضوی به ترتیب با 5 رای موافق توانستند به عنوان خزانه دار، منشی اول و منشی دوم شورا انتخاب شوند.

** با پایان انتخابات هیات رئیسه شورا پیشنهاد انتخاب اعضای کمیسیون های چهارگانه شورا در همین نشست داده شد که با نظر برخی اعضا مبنی بر نبود دفاتر صورتجلسه گفتند در جلسات خود کمیسیون انتخابات برگزار بشود که در نهایت با آوردن دفاتر مخصوص هر کمیسیون نتخابات آن در حضور خبرنگاران به صورت علنی برگزار شد.

** برای انتخابات کمیسیون اقتصاد بودجه، برنامه و امور حقوقی هفت نفر از اعضا کاندید شدند که مجید شمس و حسینعلی وکیل با آرا کمتر نسبت به پنج عضو دیگر از حضور در کمیسیون بازماندند.

** در انتخاب اعضای کمیسیون فنی و عمرانی مصطفی کردمیل و علیرضا پورعسگری 4 رای مشترک داشتند که ابتدا کردمیل خواست انصراف بدهد که با تذکر مفرح مبنی بر اینکه اعضا شورا حداقل باید در یک کیمسیون حضور داشته باشند؛ پورعسگری انصراف خود را اعلام کرد.

** در انتخابات هیات رئیسه کمیسیون ها تنها در کمیسیون فنی و عمرانی و کمیسون اقتصادی دو عضو برای ریاست این کمیسیون رقابت کردند و در مابقی انتخابات تنها با یک نفر کاندید برگزار شد.

** هنگام انتخاب اعضای کمیسیون عمران علیرضا مفرح پرسید: آیا می شود در هر کمیسیون دو نماینده برای انتخاب نائب رئیسی شرکت کنند که مصطفی کردمیل در پاسخ به سوال وی گفت:بله می تواند و قانونا باید حداقل دونفر نامزد انتخابات باشند، اصلا جایی که یک نماینده وجود داشته باشد رای گیری بی معناست.

** در زمان انتخاب هیات رئیسه کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست کسی برای مسوولیت منشی گری کاندید نشد تا اینکه به پیشنهاد علی رسول زاده، سید مهدی ناظم رضوی معرفی شد آن هم به شرطی که ایشان نایب رئیس شوند و عفت پدرام فر که کاندید نایب رئیسی شده بود به عنوان منشی این کمیسیون معرفی شود.

** در انتخابات هیات رئیسه کمیسیون های فرهنگی و فنی و عمران کسی حاضرنشد تا مسوولیت منشی گری را قبول کند که رسول زاده گفت حالا که کسی داوطلب نمی شود، بالاجبار من منشی می شوم.

** در هنگام رای گیری در برخی مواقع علی هاشمی طاهری با اعضای کنار دست خود یعنی مهدی ناظم رضوی و عفت پدرام فر درباره رای ها صحبت می کرد و آرا آنها را نگاه می کرد.

** قبل از رای گیری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون های شورا علی هاشمی طاهری نام خبرنگاران و رسانه آنها را می پرسید و می گفت آیا کارت خبرنگاری دارید؟!

** نام کاندیداها و تعداد آرا توسط حسین حسن پور، مدیر روابط عمومی شورای شهر روی تخته وایت برد در جلسه نوشته می شد تا حاضران در در این نشست آن را مشاهده کنند.

** در انتخاب کمیسیون اقتصادی تنها نام فامیلی هاشمی طاهری نوشته شده بود که ایشان اعتراض کرد عدالت رعایت نشده نام بقیه با اسم کوچیک است باید نام من را در کنار شهرتم اضافه کنید!

** یکی از کارمندان شورای شهر که در طبقه پایین مشغول فعالیت بود در پایان جلسه گفت با وجود اینکه من در ساحتمان شورا حضور دارم اما امکان حصور در نشست را ندارم ولی روند برگزاری جلسه و نتایج انتخابات را به صورت آنلاین از طریق رسانه اهل کاشانم آگاه می شدم.

** بر این نکته نیز باید تاکید کرد که انتخابات سال سوم دور پنجم هیات رئیسه شورای شهر کاشان با آرامش و بدون صحبت اعتراضی خاصی از سوی اعضا برگزار شد.

** با پایان انتخابات سال سوم هیات رئیسه شورای اسلامی شهر کاشان تنها علی رسول زاده در مسوولیت سال قبل خود در ریاست شورا ابقا شد و بقیه اعضای هیات رئیسه و روسای کمیسیون های چهارگانه تغییر کردند.


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *