نتایج نهایی انتخابات شورا و ریاست جمهوری در کاشان اعلام شد

فرماندار ویژه کاشان نتایج انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان و شورای اسلامی شهر کاشان را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری ویژه شهرستان کاشان، علی اکبر مرتضایی در صبح روز شنبه 29 خرداد 1400 با اعلام این خبر گفت: حماسه 28 خرداد ماه 1400 با حضور پرشور مردم برگ زرین دیگری در تاریخ کشور رقم زد و مردم شریف شهرستان کاشان نیز در تحقق این امر که موجب افتخار و سربلندی مردم شریف شهرستان است سهم بسزایی داشتند.رییس شورای انتخابات شهرستان کاشان ضمن تقدیر از حضور حماسی مردم شهرستان در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، بیان داشت: در شمارش آرای اخذ شده سید ابراهیم رئیسی با تعداد 94888 رای بیشترین آرا را در شهرستان کاشان کسب نمود و پس از آن عبدالناصر همتی با 7446 رای، محسن رضایی میرقائد با 6055 رای و سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با 5068 رای در جایگاه بعدی قرار دارند.

فرماندار ویژه شهرستان کاشان افزود: تعداد برگه های به داخل صندوق ها انداخته شده به تعداد 126075 رای بوده که تعداد آرای باطله غیر ماخوذه 238 رای، تعداد کل برگه های رای ماخوزه (مجموع برگ های صحیح و باطله ماخوذه) 125837 رای، تعداد برگ های رای باطله ماخوذه 12380 رای که به تعداد 113457 رای به عنوان برگ های صحیح به صندوق رای انداخته شد.

مرتضایی در خصوص نامزد های منتخب شورای اسلامی شهر کاشان گفت: در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر کاشان، به ترتیب علیرضا عرب بیگی با 18950 رای، علی هاشمی طاهری 17587 رای، عفت پدرام فر با 16793 رای، مهدی نادعلی با 16446 رای، جواد حاجی قدیری راوندی با 16320 رای، حسین باغ شیخی15490 رای، علیرضا مفرح با 14587 رای، حسین حیدریان یزدلی با13204 رای، مصطفی کردمیل موخر با 11132 به عنوان منتخبین این دوره از شورا از سوی مردم برگزیده شدند.

 

بدين وسيله به اطلاع کليه اهالى محترم شهر کاشان تابع شهرستان کاشان استان اصفهان ميرساند، با توجه به برگزاری
انتخابات ششمين دوره انتخابات شوراهای اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 28/03/1400 ،نتايج شمارش آراء
نامزدهای انتخابات شورای اسلامى شهر کاشان به ترتيب دارندگان بيشترين رأی به شرح ذيل مى باشد:
1 -آقای عليرضا عرب بيگي نام پدراحمد دارای 18950 رأی
2 -آقای علي هاشمي طاهری نام پدرمحمود دارای 17587 رأی
3 -خانم عفت پدرام فر نام پدرحسين دارای 16793 رأی
4 -آقای مهدی نادعلي نام پدررضا دارای 16446 رأی
5 -آقای جواد حاجي قديری راوندی نام پدرحسن دارای 16320 رأی
6 -آقای حسين باغ شيخي نام پدرعلى جان دارای 15490 رأی
7 -آقای عليرضا مفرح نام پدرحسن آقا دارای 14587 رأی
8 -آقای حسين حيدريان يزدلي نام پدرآقا على دارای 13204 رأی
9 -آقای مصطفي کردميل مؤخر نام پدرعلي دارای 11132 رأی
10 -آقای احمدرضا بهمني نام پدرحسين دارای 10204 رأی
11 -آقای حسينعلي بارفروش نام پدرغلام دارای 8051 رأی
12 -آقای سيدرضا هاشمي نام پدرسيد جواد دارای 7773 رأی
13 -آقای خليل غزلاوی نام پدريبار دارای 7708 رأی
14 -آقای سيداصغر خادم نام پدرسيدابراهيم دارای 6507 رأی
15 -آقای حسين زاهدی نام پدرمحمد دارای 6171 رأی
16 -خانم مهديه قيصری راوندی نام پدراحمد دارای 5781 رأی
17 -آقای احمدرضا طحاني نام پدرجعفر دارای 5727 رأی
18 -آقای سيدعلي اکبر جلال زاده نام پدرسيدمجيد دارای 5500 رأی
19 -آقای حسن هيزمي فيني نام پدراحمد دارای 5248 رأی
20 -آقای اميرحسن باغ شيخي نام پدررحمت اله دارای 5001 رأی
21 -آقای عباس نيكخواه نام پدرغلامرضا دارای 4242 رأی
22 -آقای حسن شباني زاده نصرآبادی نام پدرعلي عباس دارای 4222 رأی
23 -آقای سيدجواد واجدی نام پدرسيدمحمود دارای 4113 رأی
24 -آقای رضا رسول زاده نام پدرعلي دارای 3800 رأی
25 -آقای عباس اخوان نام پدرمهدی دارای 3606 رأی
26 -آقای حميدرضا کوچكي راوندی نام پدراسمعيل دارای 3504 رأی
27 -آقای سيدعلي صالحي نام پدرسيدمحمد دارای 3486 رأی
28 -آقای مصطفي جوادی مقدم نام پدراسماعيل دارای 3112 رأی
29 -آقای اميرحسين فتاح راوندی نام پدرماشاءاله دارای 3047 رأی
30 -آقای سعيد طالعي نام پدرغلام حسين دارای 3011 رأی
31 -آقای مصطفي باغ شيخي مفرد نام پدراحمد دارای 2910 رأی
32 -آقای سيدمحمد امامت نام پدرميرمحمدعلي دارای 2855 رأی
33 -آقای مرتضي والي زاده نام پدرعباس علي دارای 2826 رأی
34 -آقای محسن فخری نام پدرقدرت دارای 2727 رأی
35 -خانم ليلا فروزانفر نام پدراصغر دارای 2596 رأی
36 -خانم مهسا غلامي پور نام پدرمحمدحسين دارای 2426 رأی
37 -آقای مقداد کاظمي لتحر نام پدرفخراله دارای 2342 رأی
38 -آقای ميثم عباسي مقدم نياسر نام پدرحسين علي دارای 2148 رأی
39 -آقای سيدابوالفضل بني حسيني نام پدرسيدمحمود دارای 1955 رأی
40 -آقای سيدمحمد مهدوی اصيل نام پدرسيدمحسن دارای 1951 رأی
41 -آقای عليرضا ذراتي نام پدرمحمدرضا دارای 1886 رأی
42 -آقای معين خادم پورراوندی نام پدررضا دارای 1881 رأی
43 -آقای مجتبي آبام نام پدرعباس دارای 1805 رأی
44 -آقای ابوالفضل وطن دوست نام پدرعلي محمد دارای 1737 رأی
45 -آقای محمدمهدی ملكوتي شاد نام پدرعلى دارای 1608 رأی
46 -آقای ابوالفضل آرامش نام پدرمحمدتقي دارای 1603 رأی
47 -آقای رضا براتي نام پدرروح اله دارای 1598 رأی
48 -آقای سيدحسن ساداتي فيني نام پدرسيدعباس دارای 1494 رأی
49 -آقای خليل اله جوادی نام پدرمحمود دارای 1465 رأی
50 -خانم الهام سادات سيداسمعيلي قهرودی نام پدرسيد محمد دارای 1366 رأی
51 -آقای مرتضي مقدسيان فرد نام پدرمحمدرضا دارای 1357 رأی
52 -آقای عباسعلي سعيدی پور نام پدرمحمد دارای 1336 رأی
53 -آقای جعفر محبوبي خباز نام پدرعلى محمد دارای 1282 رأی
54 -آقای سيدمهدی پيغمبرزاده نام پدرسيدابراهيم دارای 1263 رأی
55 -آقای احسان گيو نام پدرآقا محمد دارای 1254 رأی
56 -آقای حجت اله ملكوتي شاد نام پدرجواد دارای 1182 رأی
57 -آقای عليرضا ابراهيمي فيني نام پدراميرهوشنگ دارای 1173 رأی
58 -آقای مجيد دهقان کاشاني نام پدرتقي دارای 1140 رأی
59 -آقای مهدی آريا نام پدرعباس دارای 1071 رأی
60 -آقای اميرحسين احمدی نام پدرعلي اکبر دارای 1061 رأی
61 -آقای مهرداد بهزادنيا نام پدرعلي محمد دارای 1019 رأی
62 -آقای حميدرضا دهقاني نام پدرعلى دارای 1018 رأی
63 -آقای علي مرسولي نام پدرپرويز دارای 961 رأی
64 -آقای سيدمحمدباقر پورموسوی نام پدرسيدحسين دارای 960 رأی

65 -آقای محمد ابراهيمي نام پدرحميدرضا دارای 956 رأی
66 -آقای علي رضا صمديان کاشاني نام پدرعباس دارای 928 رأی
67 -آقای جواد جواني نام پدرعباس دارای 926 رأی
68 -آقای ابوالفضل بحری پور نام پدرلطف على دارای 905 رأی
69 -آقای عباس جامعي قمصری نام پدرشكر اله دارای 890 رأی
70 -آقای مرتضي برزی نام پدرقاسم دارای 887 رأی
71 -آقای علي باقری نام پدرعباس دارای 886 رأی
72 -آقای مهدی آراميده نام پدرمحسن دارای 882 رأی
73 -آقای مصطفي سپاسه نام پدرابوالفضل دارای 866 رأی
74 -آقای ابوالفضل پورمهر نام پدرحسين دارای 818 رأی
75 -آقای مسعود افشاری مفرد نام پدرآقاماشااله دارای 815 رأی
76 -آقای مهدی سقاپولادی نام پدرجواد دارای 802 رأی
77 -آقای ماشااله مشكيني نام پدريوسف دارای 741 رأی
78 -آقای مجيد دانشيار نام پدرمحمدتقي دارای 727 رأی
79 -آقای مجتبي تدين نام پدرحسين دارای 709 رأی
80 -آقای مجتبي ناصری طاهری نام پدررضا دارای 600 رأی
81 -آقای داود عليخاني نام پدرعلي دارای 579 رأی
82 -آقای مهرداد فلاحي برزکي نام پدرمرتضي دارای 550 رأی
83 -آقای علي خدابخشي نام پدررحمت اله دارای 527 رأی
84 -آقای هادی محبتي نام پدررضا دارای 519 رأی
85 -آقای مجيد عرب فرد نام پدررضا دارای 461 رأی
86 -آقای امير ايزدپناه نام پدرجواد دارای 434 رأی
87 -آقای مجيد سربلوکي نام پدراحمد دارای 420 رأی
88 -آقای محمدرضا محمدعلي زاده نشلجي نام پدرحسين دارای 404 رأی
89 -آقای حميدرضا تقيان نام پدرتقي دارای 353 رأی
90 -آقای سامان معظمي گودرزی نام پدرجعفر دارای 349 رأی
91 -آقای مهدی صيادی رهقي نام پدرمحمدعلي دارای 342 رأی
92 -آقای حسين حسيني نژاد نام پدرعباس دارای 336 رأی
93 -آقای محمدرضا قيومي جزه ئي نام پدرعبدالصمد دارای 299 رأی
94 -آقای هادی کاشاني نژاد نام پدرعلى اصغر دارای 289 رأی
95 -آقای حميدرضا بهراميان نام پدربهرام دارای 266 رأی
96 -آقای رضا دلاوری کاشان نام پدرعلي محمد دارای 239 رأی
97 -آقای حسين اسمعيلي نام پدرنورالدين دارای 227 رأی
98 -آقای غلامرضا محمدی سه ده نام پدررمضان دارای 216 رأی
99 -آقای مرتضي مجاهدی نام پدرعلي اصغر دارای 196 رأی
100 -آقای اميرحسين محتشمي پور نام پدراحمد دارای 176 رأی
101 -آقای بهروز اسمعيل پور نام پدرخيراله دارای 145 رأی
102 -آقای محمدرضا داور نام پدرمحموداقا دارای 142 رأی
اينک در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامى کشور و ماده 70 آيين نامه اجرايى انتخابات شوراهای اسلامى
شهر و روستا ، از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت دوروز هيأت اجرايى در محل فرمانداری آماده قبول شكايات انتخاباتى مى
باشد .
شكاياتى قابل رسيدگى خواهد بود که مشخصات شاکى يا شاکيان شامل نام ونام خانوادگى، نام پدر، نشانى محل کار يا
سكونت و امضای شاکى يا شاکيان را داشته باشد .
فرماندار شهرستان کاشان


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *