نتایج نهایی انتخابات شورا و ریاست جمهوری در کاشان اعلام شد

فرماندار ویژه کاشان نتایج انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان و شورای اسلامی شهر کاشان را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری ویژه شهرستان کاشان، علی اکبر مرتضایی در صبح روز شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ با اعلام این خبر گفت: حماسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ با حضور پرشور مردم برگ زرین دیگری در تاریخ کشور رقم زد و مردم شریف شهرستان کاشان نیز در تحقق این امر که موجب افتخار و سربلندی مردم شریف شهرستان است سهم بسزایی داشتند.رییس شورای انتخابات شهرستان کاشان ضمن تقدیر از حضور حماسی مردم شهرستان در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، بیان داشت: در شمارش آرای اخذ شده سید ابراهیم رئیسی با تعداد ۹۴۸۸۸ رای بیشترین آرا را در شهرستان کاشان کسب نمود و پس از آن عبدالناصر همتی با ۷۴۴۶ رای، محسن رضایی میرقائد با ۶۰۵۵ رای و سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با ۵۰۶۸ رای در جایگاه بعدی قرار دارند.

فرماندار ویژه شهرستان کاشان افزود: تعداد برگه های به داخل صندوق ها انداخته شده به تعداد ۱۲۶۰۷۵ رای بوده که تعداد آرای باطله غیر ماخوذه ۲۳۸ رای، تعداد کل برگه های رای ماخوزه (مجموع برگ های صحیح و باطله ماخوذه) ۱۲۵۸۳۷ رای، تعداد برگ های رای باطله ماخوذه ۱۲۳۸۰ رای که به تعداد ۱۱۳۴۵۷ رای به عنوان برگ های صحیح به صندوق رای انداخته شد.

مرتضایی در خصوص نامزد های منتخب شورای اسلامی شهر کاشان گفت: در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر کاشان، به ترتیب علیرضا عرب بیگی با ۱۸۹۵۰ رای، علی هاشمی طاهری ۱۷۵۸۷ رای، عفت پدرام فر با ۱۶۷۹۳ رای، مهدی نادعلی با ۱۶۴۴۶ رای، جواد حاجی قدیری راوندی با ۱۶۳۲۰ رای، حسین باغ شیخی۱۵۴۹۰ رای، علیرضا مفرح با ۱۴۵۸۷ رای، حسین حیدریان یزدلی با۱۳۲۰۴ رای، مصطفی کردمیل موخر با ۱۱۱۳۲ به عنوان منتخبین این دوره از شورا از سوی مردم برگزیده شدند.

 

بدين وسيله به اطلاع کليه اهالى محترم شهر کاشان تابع شهرستان کاشان استان اصفهان ميرساند، با توجه به برگزاری
انتخابات ششمين دوره انتخابات شوراهای اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۰ ،نتايج شمارش آراء
نامزدهای انتخابات شورای اسلامى شهر کاشان به ترتيب دارندگان بيشترين رأی به شرح ذيل مى باشد:
۱ -آقای عليرضا عرب بيگي نام پدراحمد دارای ۱۸۹۵۰ رأی
۲ -آقای علي هاشمي طاهری نام پدرمحمود دارای ۱۷۵۸۷ رأی
۳ -خانم عفت پدرام فر نام پدرحسين دارای ۱۶۷۹۳ رأی
۴ -آقای مهدی نادعلي نام پدررضا دارای ۱۶۴۴۶ رأی
۵ -آقای جواد حاجي قديری راوندی نام پدرحسن دارای ۱۶۳۲۰ رأی
۶ -آقای حسين باغ شيخي نام پدرعلى جان دارای ۱۵۴۹۰ رأی
۷ -آقای عليرضا مفرح نام پدرحسن آقا دارای ۱۴۵۸۷ رأی
۸ -آقای حسين حيدريان يزدلي نام پدرآقا على دارای ۱۳۲۰۴ رأی
۹ -آقای مصطفي کردميل مؤخر نام پدرعلي دارای ۱۱۱۳۲ رأی
۱۰ -آقای احمدرضا بهمني نام پدرحسين دارای ۱۰۲۰۴ رأی
۱۱ -آقای حسينعلي بارفروش نام پدرغلام دارای ۸۰۵۱ رأی
۱۲ -آقای سيدرضا هاشمي نام پدرسيد جواد دارای ۷۷۷۳ رأی
۱۳ -آقای خليل غزلاوی نام پدريبار دارای ۷۷۰۸ رأی
۱۴ -آقای سيداصغر خادم نام پدرسيدابراهيم دارای ۶۵۰۷ رأی
۱۵ -آقای حسين زاهدی نام پدرمحمد دارای ۶۱۷۱ رأی
۱۶ -خانم مهديه قيصری راوندی نام پدراحمد دارای ۵۷۸۱ رأی
۱۷ -آقای احمدرضا طحاني نام پدرجعفر دارای ۵۷۲۷ رأی
۱۸ -آقای سيدعلي اکبر جلال زاده نام پدرسيدمجيد دارای ۵۵۰۰ رأی
۱۹ -آقای حسن هيزمي فيني نام پدراحمد دارای ۵۲۴۸ رأی
۲۰ -آقای اميرحسن باغ شيخي نام پدررحمت اله دارای ۵۰۰۱ رأی
۲۱ -آقای عباس نيكخواه نام پدرغلامرضا دارای ۴۲۴۲ رأی
۲۲ -آقای حسن شباني زاده نصرآبادی نام پدرعلي عباس دارای ۴۲۲۲ رأی
۲۳ -آقای سيدجواد واجدی نام پدرسيدمحمود دارای ۴۱۱۳ رأی
۲۴ -آقای رضا رسول زاده نام پدرعلي دارای ۳۸۰۰ رأی
۲۵ -آقای عباس اخوان نام پدرمهدی دارای ۳۶۰۶ رأی
۲۶ -آقای حميدرضا کوچكي راوندی نام پدراسمعيل دارای ۳۵۰۴ رأی
۲۷ -آقای سيدعلي صالحي نام پدرسيدمحمد دارای ۳۴۸۶ رأی
۲۸ -آقای مصطفي جوادی مقدم نام پدراسماعيل دارای ۳۱۱۲ رأی
۲۹ -آقای اميرحسين فتاح راوندی نام پدرماشاءاله دارای ۳۰۴۷ رأی
۳۰ -آقای سعيد طالعي نام پدرغلام حسين دارای ۳۰۱۱ رأی
۳۱ -آقای مصطفي باغ شيخي مفرد نام پدراحمد دارای ۲۹۱۰ رأی
۳۲ -آقای سيدمحمد امامت نام پدرميرمحمدعلي دارای ۲۸۵۵ رأی
۳۳ -آقای مرتضي والي زاده نام پدرعباس علي دارای ۲۸۲۶ رأی
۳۴ -آقای محسن فخری نام پدرقدرت دارای ۲۷۲۷ رأی
۳۵ -خانم ليلا فروزانفر نام پدراصغر دارای ۲۵۹۶ رأی
۳۶ -خانم مهسا غلامي پور نام پدرمحمدحسين دارای ۲۴۲۶ رأی
۳۷ -آقای مقداد کاظمي لتحر نام پدرفخراله دارای ۲۳۴۲ رأی
۳۸ -آقای ميثم عباسي مقدم نياسر نام پدرحسين علي دارای ۲۱۴۸ رأی
۳۹ -آقای سيدابوالفضل بني حسيني نام پدرسيدمحمود دارای ۱۹۵۵ رأی
۴۰ -آقای سيدمحمد مهدوی اصيل نام پدرسيدمحسن دارای ۱۹۵۱ رأی
۴۱ -آقای عليرضا ذراتي نام پدرمحمدرضا دارای ۱۸۸۶ رأی
۴۲ -آقای معين خادم پورراوندی نام پدررضا دارای ۱۸۸۱ رأی
۴۳ -آقای مجتبي آبام نام پدرعباس دارای ۱۸۰۵ رأی
۴۴ -آقای ابوالفضل وطن دوست نام پدرعلي محمد دارای ۱۷۳۷ رأی
۴۵ -آقای محمدمهدی ملكوتي شاد نام پدرعلى دارای ۱۶۰۸ رأی
۴۶ -آقای ابوالفضل آرامش نام پدرمحمدتقي دارای ۱۶۰۳ رأی
۴۷ -آقای رضا براتي نام پدرروح اله دارای ۱۵۹۸ رأی
۴۸ -آقای سيدحسن ساداتي فيني نام پدرسيدعباس دارای ۱۴۹۴ رأی
۴۹ -آقای خليل اله جوادی نام پدرمحمود دارای ۱۴۶۵ رأی
۵۰ -خانم الهام سادات سيداسمعيلي قهرودی نام پدرسيد محمد دارای ۱۳۶۶ رأی
۵۱ -آقای مرتضي مقدسيان فرد نام پدرمحمدرضا دارای ۱۳۵۷ رأی
۵۲ -آقای عباسعلي سعيدی پور نام پدرمحمد دارای ۱۳۳۶ رأی
۵۳ -آقای جعفر محبوبي خباز نام پدرعلى محمد دارای ۱۲۸۲ رأی
۵۴ -آقای سيدمهدی پيغمبرزاده نام پدرسيدابراهيم دارای ۱۲۶۳ رأی
۵۵ -آقای احسان گيو نام پدرآقا محمد دارای ۱۲۵۴ رأی
۵۶ -آقای حجت اله ملكوتي شاد نام پدرجواد دارای ۱۱۸۲ رأی
۵۷ -آقای عليرضا ابراهيمي فيني نام پدراميرهوشنگ دارای ۱۱۷۳ رأی
۵۸ -آقای مجيد دهقان کاشاني نام پدرتقي دارای ۱۱۴۰ رأی
۵۹ -آقای مهدی آريا نام پدرعباس دارای ۱۰۷۱ رأی
۶۰ -آقای اميرحسين احمدی نام پدرعلي اکبر دارای ۱۰۶۱ رأی
۶۱ -آقای مهرداد بهزادنيا نام پدرعلي محمد دارای ۱۰۱۹ رأی
۶۲ -آقای حميدرضا دهقاني نام پدرعلى دارای ۱۰۱۸ رأی
۶۳ -آقای علي مرسولي نام پدرپرويز دارای ۹۶۱ رأی
۶۴ -آقای سيدمحمدباقر پورموسوی نام پدرسيدحسين دارای ۹۶۰ رأی

۶۵ -آقای محمد ابراهيمي نام پدرحميدرضا دارای ۹۵۶ رأی
۶۶ -آقای علي رضا صمديان کاشاني نام پدرعباس دارای ۹۲۸ رأی
۶۷ -آقای جواد جواني نام پدرعباس دارای ۹۲۶ رأی
۶۸ -آقای ابوالفضل بحری پور نام پدرلطف على دارای ۹۰۵ رأی
۶۹ -آقای عباس جامعي قمصری نام پدرشكر اله دارای ۸۹۰ رأی
۷۰ -آقای مرتضي برزی نام پدرقاسم دارای ۸۸۷ رأی
۷۱ -آقای علي باقری نام پدرعباس دارای ۸۸۶ رأی
۷۲ -آقای مهدی آراميده نام پدرمحسن دارای ۸۸۲ رأی
۷۳ -آقای مصطفي سپاسه نام پدرابوالفضل دارای ۸۶۶ رأی
۷۴ -آقای ابوالفضل پورمهر نام پدرحسين دارای ۸۱۸ رأی
۷۵ -آقای مسعود افشاری مفرد نام پدرآقاماشااله دارای ۸۱۵ رأی
۷۶ -آقای مهدی سقاپولادی نام پدرجواد دارای ۸۰۲ رأی
۷۷ -آقای ماشااله مشكيني نام پدريوسف دارای ۷۴۱ رأی
۷۸ -آقای مجيد دانشيار نام پدرمحمدتقي دارای ۷۲۷ رأی
۷۹ -آقای مجتبي تدين نام پدرحسين دارای ۷۰۹ رأی
۸۰ -آقای مجتبي ناصری طاهری نام پدررضا دارای ۶۰۰ رأی
۸۱ -آقای داود عليخاني نام پدرعلي دارای ۵۷۹ رأی
۸۲ -آقای مهرداد فلاحي برزکي نام پدرمرتضي دارای ۵۵۰ رأی
۸۳ -آقای علي خدابخشي نام پدررحمت اله دارای ۵۲۷ رأی
۸۴ -آقای هادی محبتي نام پدررضا دارای ۵۱۹ رأی
۸۵ -آقای مجيد عرب فرد نام پدررضا دارای ۴۶۱ رأی
۸۶ -آقای امير ايزدپناه نام پدرجواد دارای ۴۳۴ رأی
۸۷ -آقای مجيد سربلوکي نام پدراحمد دارای ۴۲۰ رأی
۸۸ -آقای محمدرضا محمدعلي زاده نشلجي نام پدرحسين دارای ۴۰۴ رأی
۸۹ -آقای حميدرضا تقيان نام پدرتقي دارای ۳۵۳ رأی
۹۰ -آقای سامان معظمي گودرزی نام پدرجعفر دارای ۳۴۹ رأی
۹۱ -آقای مهدی صيادی رهقي نام پدرمحمدعلي دارای ۳۴۲ رأی
۹۲ -آقای حسين حسيني نژاد نام پدرعباس دارای ۳۳۶ رأی
۹۳ -آقای محمدرضا قيومي جزه ئي نام پدرعبدالصمد دارای ۲۹۹ رأی
۹۴ -آقای هادی کاشاني نژاد نام پدرعلى اصغر دارای ۲۸۹ رأی
۹۵ -آقای حميدرضا بهراميان نام پدربهرام دارای ۲۶۶ رأی
۹۶ -آقای رضا دلاوری کاشان نام پدرعلي محمد دارای ۲۳۹ رأی
۹۷ -آقای حسين اسمعيلي نام پدرنورالدين دارای ۲۲۷ رأی
۹۸ -آقای غلامرضا محمدی سه ده نام پدررمضان دارای ۲۱۶ رأی
۹۹ -آقای مرتضي مجاهدی نام پدرعلي اصغر دارای ۱۹۶ رأی
۱۰۰ -آقای اميرحسين محتشمي پور نام پدراحمد دارای ۱۷۶ رأی
۱۰۱ -آقای بهروز اسمعيل پور نام پدرخيراله دارای ۱۴۵ رأی
۱۰۲ -آقای محمدرضا داور نام پدرمحموداقا دارای ۱۴۲ رأی
اينک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامى کشور و ماده ۷۰ آيين نامه اجرايى انتخابات شوراهای اسلامى
شهر و روستا ، از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت دوروز هيأت اجرايى در محل فرمانداری آماده قبول شكايات انتخاباتى مى
باشد .
شكاياتى قابل رسيدگى خواهد بود که مشخصات شاکى يا شاکيان شامل نام ونام خانوادگى، نام پدر، نشانى محل کار يا
سكونت و امضای شاکى يا شاکيان را داشته باشد .
فرماندار شهرستان کاشان


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.