با آرا اکثریت اعضای شورای شهر کاشان:

شهردار موظف به اجرایی کردن رای دادگاه درباره موسسه عمران سیلک شد

با آرا اکثریت اعضای شورا، شهردار کاشان موظف شد ظرف مدت 10 روز بعد از ابلاغ مصوبه شورا با تقدیم دادخواست حقوقی اقدامات قانونی درباره رای دادگاه مبنی بر ابطال صورتجلسه تغییرات هیئت امنای مؤسسه خدماتی عمران سیلک کاشان را اجرا کند.

به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم،  صدو سی و دومین نشست رسمی شورای شهر کاشان با دستور کار پرونده موسسه عمران سیلک (ناجی  آباد) برگزار شد که پس از صحبت های اعضای شورا و شهردار کاشان در زمینه اجرایی کردن جکم دادگاه درباره این پرونده رای گیری به عمل آمد.

در این رای گیری چهار عضو شورای شهر به اسامی مجید شمس، علیرضا پورعسگری، حسینعلی وکیل و مصطفی کردمیل رای مخالف دادند و پنج عضو دیگر شورا شامل علی رسول زاده، علیرضا مفرح، علی هاشمی طاهری، سیدمهدی ناظم رضوی، عفت پدرام فر با رای موافق خود خواستار اجرایی کردن رای دادگاه مبنی بر ابطال صورتجلسه تغییرات غیرقانونی هیئت امنای مؤسسه عمران سیلک توسط سعید ابریشمی راد شهردار کاشان شدند.

در بررسی این موضوع ابتدا با اعتراض اعضای مخالف مبنی بر عدم ارسال سوابق دستورکار بحث شد و فرآبند رای گیری را غیرقانونی دانستند و در هنگام ارائه رای دلیل مخالفت  خود را روی برگه شان  نوشتند.

گفتنی است سید محمد ناظم رضوی شهردار وقت کاشان در سال 1394 با تنظیم شکایتی ، خواستار ابطال صورتجلسه 17 شهریور 1374 مؤسسه خدماتی عمران سیلک (ناجی آباد) کاشان شد.

بر اساس این صورتجلسه 3 عضو حقوقی موسسه خدمات عمران کاشان سیلک از شخصیت حقوقی به حقیقی تبدیل شده بودند که شهردار کاشان یکی از آنها بوده است.

با طرح این شکایت و بررسی آن در دادگاه بدوی، شکایت خواهان در این دادگاه رد شد اما دادگاه تجدیدنظر بر خلاف دادگاه بدوی خواسته شهرداری را وارد دانست و حکم به ابطال صورتجلسه آن روز داد.

گزارش کامل و صحبت های اعضای موافق و مخالف در این نشست به زودی در پایگاه خبری اهل کاشانم منتشر خواهد شد.

 


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *