ساخت غيرقانوني پاركينگ چارسو توسط شهرداري كاشان

«اولويت طراحي پاركينگ طبقاتي نمي‌باشد، پيشنهاد اينجانب ساماندهي پاركينگ مسطحاتي موصوف با رعايت موارد ذكر شده (…) از طريق بخش خصوصي و كسب عوايد آن به منظور صرف در پروژه‌هاي تحت پوشش اين معاونت مي‌باشد.» اين بخشي از نامه «حميدرضا بخشنده فر» سرپرست معاونت حمل و نقل ترافيك شهرداري كاشان به ابريشمي راد شهردار كاشان در تاريخ 19/9/96 درباره طرح ساخت «مجتمع تجاري فرهنگي پاركينگ باب‌الحوائج» معروف به «چارسو» در مجاورت بازار كاشان و دو خانه ثبت ملي و ثقي و مقدم است.


اظهارنظر كارشناسي كه شهردار كاشان آن را نپذيرفت و در پاييز 97 در اقدامي غيرقانوني گود‌برداري بدون مجوز كميسيون ماده پنج سبب شد تا بخشي از خانه تاريخي مقدم دچار آسيب شود. شكايت مالك خانه مقدم و ميراث فرهنگي به دليل آسيب و تخريب بخشي از خانه تاريخي مقدم سبب شد تا با حكم قضايي پروژه موقتا متوقف شود.

با وجود اختلاف نظرها و اعتراض كنشگران ميراث فرهنگي و بسياري از شهروندان كاشاني به دليل ساخت مجتمع تجاري فرهنگي و پاركينگ در حريم سه اثر ملي (بازار كاشان و خانه‌هاي تاريخي وثقي و مقدم) در نهايت 20 مرداد ماه 98 فريدون الهياري مدير كل ميراث فرهنگي استان اصفهان با كليات طرح ساخت مجتمع تجاري فرهنگي پاركينگ باب الحوائج معروف به چارسو موافقت كرد.

هرچند اين موافقتنامه نمي‌تواند مجوزي براي ساخت غيرقانوني شهرداري باشد اما شهردار كاشان با استناد به نامه الهياري 7 شهريور ماه سال 98 همزمان با هفته دولت با حضور مديران شهرستان و نماينده كاشان در مجلس شوراي اسلامي مراسم كلنگ ساخت مجتمع تجاري- فرهنگي پاركينگ باب الحوائج معروف به چارسو را بدون كسب مجوز كميسيون ماده پنج و غيرقانوني برگزار مي‌كند.

طبق قانون، شهرداري‌ها موظفند براي تغيير كاربري در محدوده شهرها از كميسيون ماده پنج مجوز تغيير كاربري دريافت كنند. اما اين قانون در استان اصفهان فقط قانوني نوشته شده روي كاغذ است و در طول چند دهه گذشته در استان اصفهان هيچگاه اجرايي نشده است. «برج جهان‌نما»، «گذر آقا نجفي»، «ساخت هتل غيرقانوني در حريم چهارباغ عباسي» و اين بار ساخت بدون مجوز و غيرقانوني «پاركينگ چارسو» در مجاورت بازار كاشان و حريم دو خانه تاريخي و ملي.

حدود سه سال است كه شهرداري كاشان مشغول ساخت و ساز غيرقانوني در بافت تاريخي كاشان است و اداره ميراث فرهنگي، اداره راه و شهرسازي و دادستاني كاشان مشغول نامه‌نگاري؛ نامه‌نگاري‌هاي كه تاكنون فقط يك فايده داشته و آن فراهم كردن زمان تا شهرداري كار ساخت غيرقانوني پاركينگ چارسو را پيش برد.

دادستان كاشان: ميراث فرهنگي
دچار تناقض است

بعد از چهار مرتبه شكايت ميراث فرهنگي و مالك خصوصي خانه تاريخي مقدم به دليل تخريب و آسيب به اثر ملي و گرفتن دستور توقف 8 تيرماه سال جاري «روح‌الله دهقاني» دادستان عمومي و انقلاب شهرستان كاشان گفت: «اداره ميراث فرهنگي استان اصفهان در پروژه چارسو دچار تناقض شده است به نحوي كه يك مرتبه آن را تاييد و يك بار ديگر آن را رد كرده است. در حالي كه ميراث فرهنگي بايد يك ناظر را معرفي مي‌كرد در حالي كه تا كنون اين مهم محقق نشده است». دادستان كاشان همچنين تاكيد كرده كه با توجه به اقدامات انجام ‌شده نمي‌توان پروژه را متوقف كرد.

دادستان كاشان معتقد است ميراث فرهنگي استان در پروژه چارسو دچار تناقض شده است. به اين دليل كه شايد با كليات اجراي طرح موافقت كرده اما به دليل تاييد نشدن نقشه‌هاي معماري پروژه از سوي ميراث فرهنگي اجراي آن را خلاف قانون دانسته و چندين بار با طرح شكايت سبب شده تا مدتي پروژه متوقف شود.

دادستان كاشان اما به اين موضوع مهم اشاره نمي‌كند كه صدور پروانه تجاري- فرهنگي و پاركينگ از سوي شهرداري كاشان بدون دريافت مصوبه كميسيون ماده پنج و اعلام نظر موافق كميسيون با تغيير كاربري زمين از اساس غيرقانوني است.

معاون استاندار اصفهان: بي اطلاعم

سوم تيرماه سال 99 «حجت‌الله غلامي» معاون استاندار اصفهان در حاشيه برگزاري جلسه كميسيون ماده پنج در شهر كاشان گفت: «طرح تفضيلي كاشان به دليل تداخل با حريم تاريخي فعلا ابلاغ نشده است. مقررشده تا در جلسه‌اي با حضور مسوولان استاني و شهرستان در تهران موارد بررسي و درنهايت طرح ابلاغ شود».

غلامي در اين جلسه از ساخت و ساز غيرقانوني پاركينگ چارسو در مجاورت بازار قديمي كاشان و دو خانه قديمي در حالي اظهار بي‌اطلاعي كرد كه اختلافات بين ميراث فرهنگي و شهرداري در طرح تفضيلي شهر كاشان مربوط به حدود 700 هكتار بافت شهري است كه در مجاورت آثار تاريخي كاشان قرار دارد.

هرچند اين اظهار بي‌اطلاعي از سوي معاون استاندار اصفهان كه سال‌ها در مقام مدير كل اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان مشغول به كار بوده چندان مورد قبول نيست؛ آن هم در مورد پروژه‌اي كه از زمان ساخت غيرقانوني آن از پاييز 97 با شكايت ميراث فرهنگي استان و مالك خانه مقدم تاكنون پنج مرتبه براي آن حكم توقف از سوي دستگاه قضايي صادرشده‌است.

چند هفته پس از سفر معاون استاندار اصفهان به كاشان 19 شهريورماه 99 ايمان طاهر معاون بازآفريني شهري و مسكن اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان در نامه‌اي خطاب به شهردار كاشان نوشت: «احتراما عطف به نامه شماره 2684/123/992 مورخ 15/4/99 اداره كل ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع‌دستي در خصوص تغيير كاربري از مسكوني به تجاري پاركينگ واقع در خيابان باب‌الحوائج و شروع عمليات ساختماني بدون مجوز لازم از كميسيون ماده پنج به استناد ماده 35 قانون نظام‌مهندسي و كنترل ساختمان مواد 37 و 38 آيين‌نامه اجرايي ضروري است دستور فرماييد ضمن جلوگيري از ادامه عمليات تا رسيدگي به رفع تخلفات مستندات اين پروژه، تصوير پروانه ساختماني، نقشه‌هاي مصوب معماري سازه، فرم تعهد مهندسان ناظر، فرم گزارش‌ها مرحله‌اي و گزارش تخلفات را ظرف مدت يك هفته به اين اداره كل ارسال نمايد».

ساخت‌وساز شهرداري كاشان غيرقانوني است

17 آبان ماه سال جاري «امير زاغيان» سرپرست معاونت بازآفريني شهري و مسكن اداره كل راه شهرسازي استان در گفت‌وگو با «اعتماد» در پاسخ به اينكه آيا شهرداري كاشان مستندات درخواست‌شده در نامه 19 شهريورماه را ارايه كرده است يا نه، گفت: «شهرداري كاشان مستندات ارسال كرده اما در اين موضوع هنوز شهرداري كاشان تغيير كاربري را اخذ نكرده و اين موضوع مهمي است».

به گفته زاغيان در مستندات ارايه‌شده از سوي شهرداري كاشان مستنداني مبني بر موافقت ميراث فرهنگي با طرح ارايه‌شده است و مجوز ميراث فرهنگي استان براي پروژه چارسو اخذ شده است. اين در حالي است كه ميراث فرهنگي تنها يكي از اعضاي كميسيون ماده پنج است و تنها به عنوان يك عضو در جلسه كميسيون مي‌تواند با طرح موافقت يا مخالفت كند. اين اعلام موافقت ميراث فرهنگي در حالي است كه هنوز موضوع تغيير كاربري در كميسيون ماده پنج مطرح نشده و درباره آن تصميم‌گيري نشده‌است.

درصورتي‌كه كميسيون ماده پنج با تغيير كاربري زمين به تجاري فرهنگي پاركينگ موافقت كنند آنگاه موافقت ميراث فرهنگي قابل‌پذيرش است.

به گفته زاغيان با وجود موافقت ميراث فرهنگي استان با ساخت مجتمع تجاري فرهنگي و پاركينگي در مجاورت بازار قديمي كاشان و حريم دوخانه تاريخي چون براي تغيير كاربري مجوز كميسيون ماده پنج اخذ نشده است همچنان ساخت‌وساز شهرداري كاشان غيرقانوني است. پس نيمه دوم آبان ماه سال جاري در نامه‌اي به شهرداري كاشان مجدد دستور توقف پروژه داده ‌شده‌است.

26آبان ماه 99 مدير كل ميراث فرهنگي استان اصفهان در نامه‌اي به شهردار كاشان نوشت: «اين اداره كل صرفا نسبت به تاييد نقشه‌هاي مقاوم‌سازي جداره‌هاي تاريخي و ايجاد سازه نگهبان اقدام نموده و هيچگاه نقشه‌هاي معماري و اجرايي احداث پاركينگ توسط اين اداره كل تاييد نگرديده است. ضمنا اين اداره طي نامه شماره 720/1/972 مورخ 24/5/97 تاكيد نموده كه طرح معماري بايد تهيه و در شوراي فني اداره كل استان بررسي و تصويب شود ليكن آن شهرداري پيش از تاييد طرح و نقشه‌هاي معماري نسبت به آغاز عمليات اجرايي پاركينگ اقدام نمود و عمليات در حال انجام مغاير با ضوابط ميراث فرهنگي و بافت تاريخي بوده و اين اقدام باعث تخريب و آسيب و تزلزل بنيان خانه‌هاي ثبتي وثقي و مقدم گرديده…»

چند روز پيش از نامه ميراث فرهنگي استان مبني بر مغايرت عمليات ساخت پاركينگ با ضوابط ميراث فرهنگي تلاش شهرداري كاشان براي به سرانجام رساندن پروژه غيرقانوني چارسو در مجاورت بازار كاشان و حريم خانه‌هاي ملي وثقي و مقدم شدت گرفت.

اول آذرماه همزمان با بزرگداشت روز اصفهان، عباس رضايي استاندار ميزبان شهردار و تعدادي از اعضاي شوراي شهر كاشان بود و موضوعات كلان مديريت شهري كاشان در حوزه مسكن و شهرسازي و ميراث فرهنگي در اين جلسه مورد بررسي قرارگرفته است. شايد بر خلاف نظرات كارشناسي، در نهايت يك نظر و تصميم مديريتي گره از اين ساخت‌وساز غيرقانوني باز كند.

وقتي باوجود طرح تفضيلي و حريم مصوب در اصفهان بتوان غيرقانوني و بدون كسب مجوز كميسيون ماده 5 هتلي غيرقانوني به ارتفاع 24 متر ساخت چرا در كاشان نتوان بدون مصوبه كميسيون ماده پنج و غيرقانوني مجتمع تجاري فرهنگي و پاركينگ ساخت.

رفتارهاي فراقانوني شهرداران كلانشهرها اين روزها الگويي شده براي شهرداران ساير شهرها؛ حال بايد منتظر ماند و ديد استاندار اصفهان كسي كه قانونا موظف است تا مصوبات كميسيون ماده 5 را به شهرداران ابلاغ كند در مورد تخلفات شهرداري اصفهان و كاشان در ساخت‌وساز غيرقانوني و بدون مجوز كمسيون ماده پنج چگونه برخورد مي‌كند.


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *