• شناسه خبر : 1554

خبر در خدمت مردم یا اهداف گروهی

محمد مشهدی نوش آبادی* – در سال های اخیر سایت های خبری و به تبع آن کانال های تلگرامی وابسته به آنها در منطقه کاشان افرایش چشمگیر یافته است؛ در این میان کمتر پایگاه خبری است که بدون هیچ پیش فرضی، دغدغه آگاهی بخشی داشته و یا لحنی منتقد نسبت به شرایط مدیریتی، عمرانی فرهنگی و اقتصادی منطقه داشته باشد.

اگر چه رسانه های منطقه به لحاظ رویکرد تنوع دارند و در پس هر کدام تیپ های شخصیتی متنوع با گرایش های گوناگون قرار دارند اما با نگاهی اجمالی از این منظر شیوه خبری پایگاه ها و خبرگزاری های شهر و منطقه کاشان را می توان به چهار دسته تقسیم کرد.حال ممکن است بین این چهار دسته نیز طیف هایی قرار بگیرند که کم و بیش با یکی از این رویکردها قرابت بیشتری داشته باشند.

نکته دیگر این که بیشتر خبرنگاران و زحمت کشان این رسانه ها به طور عمده از قبل کارشان مزایایی نمی گیرند و بیشتر انگیزه های فرهنگی دارند، با این وجود عمدتا برخورد چالشی با مدیران شهر و منطقه ندارند و لذا خیلی از مدیران که حساسیت جناحی روی آنها نیست، با آسودگی خیال در انجام وظایف خود کم کاری و اهمال می کنند و کمتر کسی به نقد آنها همت می گمارد. با توجه به مطالب ذکر شده چهار طیف رسانه ای کاشان شامل موارد ذیل می توان بیان کرد.

دسته نخست برخی مراکز خبری به صورت حرفه ای و در چارچوب موازین اخلاقی دیدگاه های گروهی خود را کاملا هدفمند و جهت گیری شده منعکس می کنند، اما بیانگر حقایقی نیستند که حتی درصدی با مواضع جناحی و گروهیشان زاویه داشته باشد.

دسته ای دوم از مراکز خبری گر چه در جهت گیری همانند دسته اول جناحی رفتار می کنند، اما چارچوب های اخلاقی و خبری را رعایت نکرده و از هتک حرمت افکار و جناح های رقب خود ابا ندارند، گر چه به زعم خودشان حرفه ای هستند اما از هیچ دروغ، تهمت و فریبکاری روی گردان نیستند، کما این که این روزها نیز برخی داوری های زشت شان در صدر اخبار شهر است.

دسته سوم از این مراکز خبری وابسته به هیچ جناحی نیستند اما هیچ مبنا و هدفی برای رفتار خود نمی جویند جز شیوه باری به هر جهتی. گاهی به این گروه حمله می کنند گاهی به آن گروه. در واقع هدف اصلی این دسته حمله و نوعی آنارشیسم و غوغا سالاری است و از لوازم و شیوه های علمی و فنی خبری هم سخت دور افتاده اند.

گروه چهارم مراکز خبری هستند که با شیوه ای فنی و حرفه ای و بدون وابستگی به جریان خاصی در پی طرح مشکلات منطقه و انعکاس اخبار و رویدادهای منطقه هستند و انتخاب موضوع، طرح مساله و نوع تحلیل و پوشش خبری آنها حرفه ای است و از این بابت که مسیر درستی در نقد رفتار مدیران و رفتارهای مردم در پیش گرفته اند حامل حس خوب تنفس برای خواننده هستند. اما به همین دلیل نیز پشتوانه مالی، شغلی و حمایتی چندانی ندارند و عاشقانه همه این مسیر ناهموار را می پیمایند..

در پایان با تبریک فرارسیدن 17 مرداد و روز خبرنگار باید اذعان داشت در هر کدام از این گروه های عده ای جهت نشر اخبار تلاش می کنند و جزو صنف خبرنگار و اهالی خبر هستند و امید که در مسیر حق و منافع مردم طی طریق کنند.

*عضو هیات علمی دانشگاه کاشان و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ کاشان


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *