کتاب فرهنگ دامداری، مرغداری، چارپایان اهلی در گویش ابوزیدآبادی منتشر شد

کتاب فرهنگ دامداری، مرغداری، چارپایان اهلی و واژه های وابسته در گویش ابوزیدآبادی اثر سید طیب رزاقی به چاپ رسید.

به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، کتاب فرهنگ دامداری، مرغداری، چارپایان اهلی و واژه های وابسته در گویش ابوزیدآبادی بعنوان سومین اثر پژوهشی سید طیب رزاقی درباره فرهنگ عوام ایرانی و فرهنگ کاشانی ابوزیدآبادی در ۲۰۶ صفحه انتشارات ادبستان کاشان به چاپ رسیده است.

گویش ابوزیدآبادی به عنوان یکی از قدیمی ترین و مهم ترین گویش های ناحیه مرکزی ایران شناخته شده است  که در بخش کویرات شهر ابوزیدآباد (کاشان –آران و بیدگل) رایج است.

کتاب فرهنگ دامداری، مرغداری، چارپایان اهلی و واژه های وابسته در گویش ابوزیدآبادی مشتمل بر درآمد و مقدمه و چند فصل اصلی و فرعی است که در مقدمه کتاب بخش مورد مطالعه از منظر اوضاع جغرافیایی و طریقه معیشت ساکنانش بررسی و پس از آن به گزارش اجمالی گویش ابوزیدآبادی پرداخته شده است.

در فصول اصلی این کتاب بیشتر اسم ها و فعل های مربوط به گونه های دامی بز و گوسفند و گاو و شتر و مرغ گردآوری و هر جا ضرورتی بوده نویسنده به تشریح آن ها پرداخته شده است.

در فصول فرعی عقاید عامیانه و شعرهای چوپانی و در ضمیمه از دو حیوان دیگر مربوط به دامداری مانند خر و سگ و بویژه خر شرح نسبتا جامعی آمده است.

در این کتاب نویسنده کوشش کرده است در حد توان بیشتر آگاهی های مربوط به این پیشه از جمله ذکر آداب و رسوم و طریقه تهیه سنتی مواد لبنی را با ذکر واژه های مربوط بیاورد.

کتاب فرهنگ امثال و کنایات در گویش ابوزیدآبادی دومین برگزیده کتاب سال۱۳۹۴ و کتاب گنجینه گویش های ایرانی کاشانی استان اصفهان و چند مقاله از دیگر آثار سید طیب رزاقی هستند.


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.