روابط عمومی سازمان دارالسلام کاشان اعلام کرد؛

نزدیک به ۳۰ درصد متوفیان امسال کاشان، مبتلا و یا مشکوک به کرونا بوده اند

مدیر روابط عمومی سازمان دارالسلام کاشان گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۲۸ درصد متوفیان کاشان مبتلا و یا مشکوک به کرونا بوده اند.

سیدمحمدحسین علوی زاده در گفت و گو با پایگاه خبری اهل کاشانم اظهار داشت: از ابتدای سال ۹۹ تاکنون حدود ۲۸ درصد متوفیان کاشان را افراد کرونایی یا مشکوک به کرونا تشکیل می دهند.

حدود ۳۰ درصد متوفیان کاشان مبتلا و یا مشکوک به کرونا بوده اند

وی ابراز داشت: حدود سه درصد متوفیان کاشان نیز هم از ابتدای سال ۹۹ تاکنون افراد تصادفی تشکیل می دهند.

مدیر روابط عمومی سازمان دارالسلام کاشان تصریح کرد: افراد مبتلا به بیماری های خاص و سرطانی هم حدود ۳.۵ درصد متوفیان کاشان را از ابتدای امسال تاکنون تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه بیماری های قلبی و عروقی انواع مختلفی دارد، بیان داشت: به این دلیل در گواهی فوت مبتلایان به بیماری های قلبی و عروقی یک‌ پارامتر ثابتی‌ ندارد و نمی توان درصد متوفیان‌بر اثر بیماری های قلبی و عروقی را مشخص کرد ولی اکثر فوتی های معمولی در کاشان در اثر بیماری های قلبی و عروقی است.


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.