بررسی موضوع پرونده موسسه خدماتی عمرانی سیلک-ناجی آباد

در جلسه شورای شهر با موضوع هیات امنا ناجی آباد چه گذشت؟

با آرا اکثریت اعضای شورا، شهردار کاشان موظف شد ظرف مدت 10 روز بعد از ابلاغ مصوبه شورا، نسبت به اجرای رای دادگاه تجدید نظر استان اصفهان موضوع را پیگیری نمایند.

به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، به نقل از روابط عمومی شورای شهر کاشان، در صدو سی و دومین نشست رسمی شورای شهر کاشان با دستورکار رسیدگی به درخواست تعدادی از اعضای شورا و همچنین پیگیری دستگاه های نظارتی و قانونی شهر، پیرامون علت عدم اجرای رای شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در ارتباط با شکوائیه شهرداری علیه موسسه خدماتی عمران سیلک که در جلسه مورخ 21 آبان در کمیسیون اقتصادی،برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا مطرح شده بود برگزار و مصوب گردید شهردار کاشان نسبت به اجرای رای دادگاه تجدید نظر استان اصفهان موضوع را پیگیری نمایند.

علی رسول زاده،رئیس شورای شهر کاشان در این نشست اظهار کرد: من همیشه جانب حق را درباره این موضوع گرفتم و اکنون باید به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کنم و به  امضا چهار عضو شورا سوال کننده درباره رای دادگاه  تجدید نظر استان مبنی بر ابطال صورتجلسه تبدیل اشخاص حقوقی به حقیقی هیات امنا ناجی اباد اهمیت دهم و این موضوع برای من از بسیاری از مسائل مهمتر است.

باید از حقوق شهرداری و مردم صیانت کنیم

علیرضا مفرح نایب رئیس شورای شهر کاشان گفت: درباره مسائل پیش آمده درباره نامه بازرسی و حکم دادگاه درباره موسسه عمران سیلک و رای محتوای دادگاه تجدید نظر اطلاع دارید که به چه شکلی است و امیدوارم نتیجه آن به گونه ختم به خیر شود تا بتوانیم از حقوق شهرداری و مردم صیانت کنیم.

وی با بیان اینکه پیگیری این موضوع یک مبحث قانونی است، تصریح کرد: در محکمه الهی به عنوان نمایندگان مردم شهر باید پاسخگو باشیم و جوابی به آنها بدهیم زیرا الان می گویند در هر دوره ای از شورا درباره این موضوع کاری انجام نشده است و همیشه این مساله ابتر مانده است.

مفرح خاطرنشان کرد: از چند حقوقدان درباه محتوای رای دادگاه مبنی در ابطال صورتجلسه سال 74 بر بحث تغییر اعضای حقوقی به حقیقی موسسه عمران سیلک سوال پرسیده ام و کارشناسان شورا نکات و ابهامات را  بررسی کردند الان باید شهرداری را موظف کنیم آن را به نتیجه ی برساند که به نفع شهر باشد و این پرونده بسته شود.

 

موضوع هیات امنا ناجی آباد تاکنون چهار مرتبه در شورا مطرح شده است

مصطفی کردمیل، عضو شورای شهر کاشان در این نشست اظهار کرد: تاکنون 4 مرتبه موضوع شکایت از موسسه عمران سیلک (ناجی آباد) در شورا مطرح شده و ابتر مانده است و تا به نقطه ای برای پیداکردن راه حل می رسیم رها می شود.

وی افزود: اگر من کمتر صحبت می کنم برای این است که موضوع هیات امنا فراز و نشیب های طولانی را طی کرده است، و ضروری است یک بار بنشینیم و شکایت از این پرونده را صورتجلسه کنیم و مطالب را حلاجی کنیم و اگر حقی وجود دارد داده شود.

کردمیل با بیان اینکه شورا محل بحث و تضارب آرا است، تصریح کرد: حدود دو سوم عمر شورای دوره پنجم گذشت و در شرایطی کشور در موقعیت سختی از لحاظ اقتصادی معنوی و عاطفی قرار گرفته است باید دلها را به هم نزدیک کرده و از بحث و جدل ها در شورا دوری کنیم.

 

درباره اقداماتم در زمان مسوولیتم در هیات امنا پاسخگو خواهم بود

سید مهدی ناظم رضوی، رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر در این نشست گفت:  فلسفه وجودی موسسه عمران سیلک برای کمک به توسعه و عمرانی شهر و بافت قدیم بود چون هیات مدیره رئیس واعضا داشت من تابع نظرات هیات امنا بودم و تا آنجایی که من مسوولیت داشتم قرار بر این بود که با  درآمد حاصل از آن امکاناتی در اختیار شهر ایجاد شود .

وی افزود: از روزی که تصمیم بر ایجاد شهرک ناجی آباد شد داشتن هیات امنا لازم بود و وقتی که این شهرک جزو توسعه پیوسته شهر شد دیگر هیات امنا جایگاهی نداشت و من به مهندس جمالی گفتم باید ادامه فعالیت را رها کنیم و طبق اساسنامه کارها را تحویل شهرداری و بنیاد مسکن بدهیم که عنوان کردن این موضوع منجر به حذف من از سیستم شد و مدارکش هم موجود است و از سال 79 بنده هیچ سمتی نداشتم ولی تا الان عضو هیات امنا موسسه ماندم تا به موقع حق طلبی کنم.

وی با اشاره به اینکه صحبت های من درباره این موضوع در همان زمان در ماهنامه طوبی چاپ شده است، یادآور شد: اساس شکایت شهرداری از موسسه عمران سیلک را در دوره قبل خودم با تحویل دادن مدارک لازم به شهردار سابق که پسرم بود پیگیری کردم و حتی اگر در زمان مسوولیتم یک نسخه در هیات امنا بر خلاف شهر امضا کرده ام باید پاسخگو باشم.

این عضو شورا با بیان اینکه صحبت های شهردار در این جلسه  خلاف و افترا بود، افزود: ایشان می گوید من سابقه ای از پرونده ندارم ولی به نامه های 30 سال پیش دسترسی دارد و درباره تحویل 500  قطعه زمین در زمان مسوولیتم باید بگویم که مرتبا توافقاتی در این باره می شد و حتی در زمان مسوولیت من در شهرداری 100 قطعه زمین با شهرداری تهاتر شد.

ناظم رضوی خاطرنشان کرد: من نباید به شهردار پاسخگو باشم ولی در هر مرجعی در هر دادگاهی پاسخگوی اقداماتم خواهم بود ولی شهردار به وظیفه اش در اجرای حکم دادگاه درباره هیات امنا ناجی آباد عمل نکرده است و جواب درست به سوالات اعضای شورا نمی دهد وبه حاشیه رفته و کارها را وارونه نشان می دهد، اگر بنده مقصر هستم باعث شکایت نمی شد و حتی عضو شورای شهر شدم و ماندم تا احقاق حق و حق طلبی شهر را به سرانجام برسانم.

 

 

بحث اصلی درباره هیات امنا عمران سیلک احقاق حق شهر و مردم است

حسینعلی وکیل عضو شورای شهر کاشان در این نشست اظهار کرد: اقدام تشکیل هیات امنا موسسه عمران سیلک ذی نفسه کار ارزشمند و قابل تقدیری بود چون تنها جایی که در توسعه شهری و طراحی شهری امروز سامان داریم در شهرک ناجی آباد است و در آن مقطع بخشی از مردم زمین مناسب با قیمت مناسب دریافت کردند و ساخت وساز کردند.

وی افزود: در زمانی که که هیات امنا این موسسه تشکیل شد شهرداری به عنوان یک عضو حقوقی جز بوده ولی به عنوان سهامدار و شریک حضور نداشته است بنابراین اتفاقاتی که در هیات امنا و تغییرات اساسنامه از حقوقی به حقیقی  افتاده موضوعی نیست که به نوعی مرتبط به شورای شهر و شهرداری باشد

وکیل تصریح کرد: بحث اصلی این است که ما متولی احقاق حق و حقوق شهر و مردم هستیم و بنده از شورای دوره اول متقاضی حقوق شهرداری به عنوان دستگاهی که مجوز داده بوده ام و همین حقوقی برای شهرداری که در مستندات مشخص است و زمین هایی که باید در مالکیت شهرداری باشد و تعهداتی که به عهده هیات امنا بوده است.

این عضو شورای شهر کاشان یادآور شد: هیات امنا موسسه سیلک عمران چند عضو دیگر دارد و ما اگرموفق شویم دعوای سه ساله را درباره تغییر اساسنامه از حقیقی به حقوقی به نتیجه برسیم باز کجا معلوم حقوق شهر و مردم را در آیندگان خواهند داد.

وی تاکید کرد: باید از منظر دفاع از حقوق شهرداری طرح دعوی کنیم و زمانی که قرار شد نامه شکایت را پس بگیریم در یک صورتجلسه ای یک گروه کارشناسی سه نفره مشخص شود تا دعواهای هیات امنا و شهرداری را قضاوت کند تا هیات امنا ناجی آباد مکلف باشند حقوق شهرداری را مشخص کنند.

وکیل در پایان گفت: امروز شهردار کاشان واقعیت ها را جسورانه بیان کردند و نباید به مستندات موجود را غیر واقعی دانسته اتهام دروغگویی بزنیم. بروید پرونده ها را ببینید و حرفهای مستند را بخوانید هیات امنا در زمان مهندس ملک پور معاون شهردار نامه ای به اداره ثبت زده که این پلاک ها سهم شهرداری است و نماینده آن زمان ناظم رضوی بوده است ایا این ها حرف ها خلاف و دروغگویی است.

 

امیدوارم بعد از 25 سال حقوق شهر و مردم محقق  شود

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر کاشان در این نشست با چند سوال از شهردار گفت: به کسی که امانت شهرداری شهر به عهده اش گذاشته شده  است آیا به این نتیجه رسیده اید که حق مردم کاشان با توجه به وضعیت و عملکرد موسسه عمران سیلک تضییع شده و حقوق شهرداری پرداخت نشده است؟ و راه حل های اصلی را چه می دانید تا بعد از 25 سال  مردم به حق شان برسند بگویید تا شورا از آن حمایت کند.

وی در ادامه سوالات خود اظهار کرد: با توجه به تجربیات تان نفس و وجود قانونی هیات امنا چیست؟ این قانون را چه می دانید و آیا وجود هیات امنا را در ناجی آباد لازم می دانید و بگویید این موارد در کجاها تشکیل می شود و به نظرتان چرا شکایت  های دوره های قبلی شورا به نتیجه نرسیده است؟ و آیا پیگیری های لازم را برای فهمیدن این موضوع انجام داده ید؟ و چرا امروز مهندس وکیل تشکیل هیات امنا ناجی آباد را کار خوبی می داند ولی در دوره مسوولیتش در شهرداری کاشان شاکی این موضوع بودند.

پدرام فر خاطرنشان کرد: از ورود  شهرداری به این موضوع احساس خوشحالی می کنم و قطعا هیچ غرض شخصی، سیاسی و حزبی وجود ندارد و امیدوارم بتوانیم بعد از 25 سال حقوق شهرداری و مردم را دوران خدمت خود محقق کنیم.

 

اعضای شورا هیچ سوابقی برای مطالعه این پرونده ندارند

مجید شمس، عضو شورای شهر کاشان در این نشست بیان کرد: از هیات رئیسه شورا سپاسگزارم که این موضوع را در دستورکار قرارداد ولی اعضای شورا هیچ سوابقی درباره این پرونده نداشتند که در بحث شکایت برای رد یا دفاع از آن صحبت کنند و الان در این جلسه بر اساس کدام ماده قانونی 81 یا 83 سوال می شود و برای آن رای گیری می شود.

وی با اشاره به اینکه 20 سال است که حق و حقوق مردم درباره هیات امنا ناجی آباد گرفته نشده و دعواهای مطروحه به نتیجه نرسیده است، افزود: گرفتن حق با اتهام زدن درست نیست، شهردار در این پرونده مکلف بوده است ولی گفتند هیچگونه سوابق به من داده نشده است و با استعلام از دادگاه تجدید نظر 11 استان  مدارک را گرفته است و در دو پرونده ای که شهردار سابق در اختیارش گذاشته هیچ ارتباطی مبنی بر شکایت و استرداد نبوده است.

وی گفت: در دوره اول شورای شهر و در زمان مسوولیت مهندس وکیل در شهرداری موضوع شکایت از هیات امنا ناجی آباد مطرح شد و مصوبه ای داشت و در زمانی شورای دوره دوم در زمان مسوولیت مهندس شاعری این پرونده استرداد داده شد و امروز دوباره دادخواهی می شود و در دوره شورای سوم من عضو شورا نبودم ولی پیگیری هایم  نشان می دهد لایحه تصویب شده مبنی بر اصل 10 درصد پیگیری نیز پیگیری نمی شود.

این عضو شورای شهر کاشان افزود: در دوره چهارم در یک روش و شیوه ای اشتباه در خانه ی نشستند و شکایت را نوشتند، من درباره قوانین و شیوه ها صحبت می کنم اگر در صحن علنی این موضوع مطرح می شد رای می آورد.

شمس خاطرنشان کرد: در اوایل شورای پنجم طرح شکایت از موسسه عمران سیلک  در دوره قبل داشت به نتیجه می رسید و صورتجلسه ای برای آن تنظیم شده بود تا حق و حقوق شهرداری درباره هیات امنا ناجی آباد مورد ملاک قرار گرفته شود ولی امروز در این جلسه برای اجرای حکم دادگاه مبنی بر ابطال اساسنامه آن صحبت می شود..

 

رای دادگاه درباره هیات امنا باید پیگیری شود

علی هاشمی طاهری، خزانه دار شورای شهر کاشان در این نشست گفت: تبدیل اعضای حقوقی به حقیقی در هیات امنا سیلک عمران از ابتدا تخلف بوده و رای دادگاه باید  قطعا پیگیری شود که آیا این کار قانونی بوده یا نبوده است و بعد از 25 سال در دادگاه درباره کارشان پاسخگو باشند.

وی با تاکید بر اینکه هیات امنا ناجی آباد برای همه مردم بوده و باید به آنها برگردد، افزود: اگر سیدمهدی ناظم رضوی مقصر است برود جواب بدهد و اگر محمود جمالی و حسین محلوجی مقصر هستند پاسخگو باشند و حتی فشار آوردند تا برای پرونده زمین های ناجی آباد کوتاه بیاییم و به ما گفتند شهردار را عوض می کنیم که گفتم هیچگاه از حق مسلم مردم درباره موضوع هیات امنا کوتاه نمی آییم.

هاشمی طاهری یادآور شد: در دوره اول شورای شهر شکایت و نامه نگاری کردند که مستندات و اخبارش در مطبوعات آن زمان است ولی نمی دانیم نتیجه چه شد و به کجا رسید و در دوره های دوم و سوم شورا خودم این موضوع را مطرح کردم و در یک جلسه ای محمود جمالی آمدند و گفتند ما هیچ بدهکاری به شهرداری نداریم و اگر فکر می کنید بدهی است می توانید شکایت کنید که با توجه به بافت سیاسی شورا این کار انجام نشد.

وی اظهار کرد: در دوره چهارم  شکایت شد و در اواخر این دوره در دادگاه بدوی به نفع هیات امنا ناجی آباد رای صادر شد ولی در آغاز دوره پنجم به شهردار برای پیگیری نامه نوشته شد و ایشان  گفتند 99 درصد هر حکمی که در دادگاه تجدید نظر اصفهان برود تایید  می شود و این قبری که دارید بالایش گریه می کنید مرده ای در آن نیست ولی ما گفتیم شکایت را دنبال کنید نهایت در اصفهان رای به رد شکایت خواهند داد و به دیوان عدالت شکایت خواهیم کرد.

خزانه دار شورای شهر گفت: ولی برای استرداد شکایت اقدام کردیم که کمیسیون تطبیق فرمانداری آن را رد کرد و  گفتند حق این کار را ندارید.حکم تجدید نظر آمد و رای به نفع شهرداری صادر شد و حکم در تاریخ 4 اردیبهشت 97 ابلاغ شد ولی بعد از گذشت 18 ماه  در تاریخ 16 آبان امسال نامه ای به شهردار نوشتیم و وی جواب دادند و ما قانع نشدیم و با کسانی که مسوول بودند صحبت کردیم و گفتند حتما باید بروید حکم را اجر کنید.

 

 

درخواست های شورا را برای حقوق شهرداری در هیات امنا امضا می کنم

علیرضا پورعسگری عضو شورای شهر کاشان با تشکر از دفاعیات شهردار گفت: مطلع ترین فرد در مسیر موسسه عمران سیلک سید مهدی ناظم رضوی است و بعدش من که مسوولیت متقابل دارم و خیلی سخت است پیرامون این موضوع صحبت کنم.

وی افزود: در زمان مرحوم آ یت الله یثربی(ره) تدبیر شد تا مشکل مسکن مردم بدون دریافت یک ریال کمک دولتی حل شد و زمین به 6 هزار نفر در قالب تعاونی های کارگری و کارمندی واگذار شد تا اقدامی در راستای گره گشایی از کار مردم شود.

وی  تصریح کرد: مهندس جمالی مغز متفکر این جریان برای اینکه از شخصیت افراد حاضر در موسسه عمران سیلک بتوانند در راستای تسهیل کارها کمک بگیرند با استفاده از ماده 6 اساسنامه تغییراتی انجام شد که مهندس ناظم رضوی هم در بین اعضای هیات امنا بود.

وی اذعان داشت: اگر چه دادگاه تجدیدنظر به ابطال صورتجلسه تبدیل اعضای حقوقی به حقیقی رای داده است ولی بحث حقوقی مطرح نیست بحث شورا این است که شهردار بر اساس نامه سازمان بازرسی اقدام کند و درحالی که در جلسه که با مسوول بازرسی شهرستان داشتم ایشان گفتند این نامه یک هشدار است و سازمان انجام وظیفه خود را می دانند برای شهرداری ها ارسال کنند.

پورعسگری اظهار کرد: اگر قرار است شکایت پیگیری بشود نمی توانیم توافقی کنیم در این شرایط وضعیت پیگیری شهرداری چی می شود؟ و چه تضمینی است که افراد دیگر حقوق شهرداری را تامین می کنند.

این عضو شورای شهر کاشان افزود: بحث ما این است اگر می خواهید شهرداری حقوقش پیگیری شود این راهش نیست و قبلا درباره این موضوع قبل از استرداد شکایت صحبت کردیم که هرچه شورای شهر از هیات امنا عمران سیلک بخواهد من امضا می کنم تا حقوق شهرداری تامین شود.

پورعسگری با بیان اینکه نباید اجازه به مخاطره افتادن 90 میلیارد تومان پول درآمد برای شهرداری کاشان شویم، افزود: در چارچوب تامین منافع شهرداری بین شورای شهر و هیات امنا موارد ادعایی و حقوقی است پیشنهاد می کنم جلسه ای در قالب هیات کارشناسی بگذاریم تا ابتدا حقوق شهرداری تامین بشود وبعد هر کاری خواستید انجام دهید.

 

مشکل امروز ما نتیجه عملکرد ماست

سعید ابریشمی راد، شهردار کاشان در این نشست گفت: در تاریخ 12 آبان نامه ای با محتوای سوالاتی با امضای چهار عضو شورا مبنی بر الزام به پیگیری و اقدامات صورت گرفته درباره رای دادگاه تجدید نظر درباه هیات امنا موسسه عمران سیلک داده شده بود که من پاسخ نامه را در تاریخ 16 آبان دادم و برای اولین بار در تاریخ شهرداری پاسخ خود را علاوه به رئیس شورا به تک تک اعضا همراه با پیوست هایی ارسال کردم.

وی در ادامه اظهار کرد: افزود: پیرو نامه بازرسی کاشان صورتجلسه تغییر یافته هیات امنا ناجی آباد نیز به دست ما می ر سد که مربوط به مهرماه 77 است و گزارشی از اقداماتی که شورا از آن بی اطلاع هستند.

وی با بیان اینکه امروز به عنوان شهردار سوال می پرسم، افزود: از سال 70 که مکاتبات هیات امنا ناجی آباد شروع می شود مطلع ترین فرد در گذشته مهندس ناظم رضوی هستند که طبق اسناد موجود 10 سال مدیر اجرایی و مدیرعامل موسسه بوده اند و باید طبق قانون پاسخگو باشند..

وی یادآور شد: در تاریخ 10 اسفند 70 شهردار وقت اقای پاک طینت نامه ای به اداره زمین شهری ارسال می کند که مطابق با ماده 6 واحده 10 درصد زمین های ناجی اباد باید به شهرداری واگذار شود و صدور پروانه را منوط به این این سهمیه عنوان می کند در حالی که مصوبه سال 69 شورای عالی شهرسازی  کشور مکلف به اختصاص 50 درصد اراضی به شهرداری بوده که تصور من این است که شهردار وقت از این مصوبه اطلاعی نداشته است.

ابریشمی راد اظهار کرد: در تاریخ 28 اسفند مهندس ناظم رضوی نامه ای می نویسد تا درباره واگذاری زمین ها و تعداد اعلام شد و در نامه ای در تاریخ 10 فروردین سال 71 توافقنامه ای مطرح می شود که 500 قطعه زمین به شهرداری برسد که با توجه به این اتفاقات توضیح دهید برای واگذاری این قطعات چه اقداماتی در احقاق حق شهرداری صورت گرفته است.

وی در ادامه می گوید: در سال 74 با استناد به چه قانونی اعلام کردید که هزینه های تفکیک و عوارض نوسازی در زمان صدور پروانه از متقاضیان دریافت کنند چرا مردم باید این هزینه ها را بدهند در حالی که شما هم مدیرعامل هیات امنا و هم شهردار کاشان بودید.

شهردار کاشان اذعان داشت: اگر آقای رسول زاده در دادگاه شورای حل اختلاف تایید صورتجلسه را از اداره ثبت استعلام نمی کردید دست شهرداری برای اجرای حکم بسته نمی شد.من تمام تلاشم را کردم تا در یک حلقه کارشناسی حقوق مردم را محقق کنم و دوست نداشتم کار به وضعیت امروز برسد.

ابریشمی راد در پایان با بیان اینکه چه تضمینی است  تا با اجرای حکم دادگاه حقوق مردم و شهرداری محقق شود، خاطرنشان کرد: مشکل امروز ما  نتیجه عملکرد ماست و قبلا هم گفته ام بازی دیگر تمام شد و نقاب حق طلبی را از چهره خود بردارید و پاسخگوی مردم باشید

 


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *