افزایش گرما، خشکسالی، فرونشست و حالا هم  «کاهش شدید رطوبت» نفس‌های کاشان را به شماره انداخته‌ است

علی خالوئی، کنشگر حوزه محیط زیست و منابع طبیعی

همه تصور می‌کنند،

همه‌اش زیر سر گرماست،

هست،

ولی همه‌اش خیر، 

بخشی از آن زیر سر گرماست، و بخشی زیر سر عوامل دیگر. 

و البته بخش زیادی از آن زیر سر تغییر اقلیم‌ست، 

زیر سر خشکی‌ست، 

خشکی، ایستگاه بعدی خشکسالی‌ست. 

اگر دل‌مان خوش بود در ایستگاه خشک‌سالی، با یکی دو سال ترسالی، می‌توان جبران مافات نمود. ولی در ایستگاه خشکی، دیگر این حرف‌ها برایش گوش شنوایی نیست. 

به قول کارشناسان، 

خشکی «برگشت ناپذیرست»، 

تغییر اقلیم‌ست دیگر! 

وقتی «تغییر اقلیم» رخ می‌دهد، 

وقتی گرما افزایش می‌یابد،

توازن جذب رطوبت در جو چندین برابر افزایش می‌یابد،

این رطوبت را جوّ، از زمین یا از محیط پیرامونی آن جذب می‌کند. 

اول می‌رود سراغ گیاهان، درختان و منابع طبیعی و یا منابع آبی روی زمین (تالاب‌ها و آب‌گیرها)، تمام رطوبت را به مرور زمان جذب می‌کند. 

رطوبت که تمام شد، گیاهان، زودتر از حد موعد، خشک می‌شوند، پس رطوبت را از هرچه جلوی راهش هست، جذب می‌کند.

در حالت نرمال رطوبت جو باید در بازه  «آسایش گرمایی» باشد تا تبخیر و تعرق برای انسان و گیاهان به آسانی رخ داد.

وقتی رطوبت جو بشدت کاهش پیدا کرد، تعرق بدن انسان نیز افزایش می‌یابد، این می‌شود گرمای چندین برابر. 

خنکای هوای این روزها در حد تعادل تابستان است، ولی چیزی که نامناسب است افزایش شدید خشکی هوا و کاهش رطوبت آن است، 

بنا به اطلاعات ثبت شده ایستگاه هواشناسی کاشان، امروز مورخ یازدهم تیر به ۱۶ درصد رسیده است، این‌جاست که وقتی به خیابان می‌روی، آسمان دارد با تمام نیرو آدم را حوش می‌کشد، مانند کارتون‌ها، 

روح و روان آدم مثل گردباد از طرف سر به آسمان بالا می‌کشد و قورت می‌دهد. 

اصطلاحی‌ست بنام «آسایش گرمایی»، رطوبت هوا، یکی از عوامل اصلی این آسایش ست،  این میزان مابین ۳۰ تا ۶۰ درصدست، برای حصول آسایش گرمایی، با افزايش دما، به رطوبت بالاتر نیز نیازست. مابین‌شان رابطه مستقیم‌ست، ولی با کاهش رطوبت و افزایش دما، رطوبت سطح پوست، چشم و بدن سریع خارج می‌شود. 

راهکار مقابله با خشکی هوا استفاده از دستگاه‌های بخارساز خانگی‌ست تا تولید رطوبت در فضای خانه افزایش یابد. 

در فضای خیابانی و شهری نیز شهرداری‌ها، باید سیستم‌های رطوبت ساز شهری در معابر پرتردد نصب و اجرا کنند. 

تا ضمن هم گرما تحمل شود، هم مطبوع شود هم رطوبت افزایش یابد 

این گرما نیست که اذیت می‌کند، 

این کاهش شدید رطوبت جَوّست که زندگی ساکنین دشت کاشان را به شدت به چالش می‌کشد.

 «تغییر اقلیم» دارد، جان دشت کاشان را می‌گیرد، 

افزایش گرما، خشکسالی، فرونشست و حالا هم  «کاهش شدید رطوبت و خشکی هوا» که نفس کشیدن را نیز به مخاطره می‌اندازد.


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *