آلودگی ۲۰۰۰ هکتار از باغات کاشان به آفت مگس میوه مدیترانه‌ای

دومین جلسه کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی شهرستان کاشان با حضور هادی کاشانی نژاد مدیرمرکز مدیریت بحران و کنترل حوادث فرمانداری ویژه کاشان و با دستور کار بررسی وضعیت آفت مگس مدیترانه‌ای و برنامه ریزی جهت مشارکت دستگاههای اجرایی شهرستان در امر مبارزه با این آفت برگزار گردید.

به گزارش اهل کاشانم، هادی کاشانی نژاد در این جلسه بیان داشت: بر اساس پایش و ردیابی های صورت گرفته حضور این آفت در سطح ۲۰۰۰ هکتار از باغات شهرستان ثبت گردیده است.

مدیر مرکز مدیریت بحران شهرستان تصریح کرد: با توجه بهدر معرض آلودگی بودن سایر باغات شهرستان به منظور جلوگیری از انتشار آلودگی و بروز خسارت ضروریست کلیه دستگاه‌های اجرایی شهرستان با محوریت مرکز مدیریت بحران و جهاد کشاورزی نسبت به تشکیل شبکه مراقبت و مبارزه اقدام نمایند.

کاشانی نژاد تاکید کرد: ۳ اکیپ مبارزه با آفت متشکل از دستگاه‌های اجرایی شهرستان، نسبت به سمپاشی عمومی در کانون های آلوده به این آفت باغات شهرستان به ویژه منطقه فین اقدام نموده اند که امیدواریم با اجرای کامل این طرح از سرایت این آفت به سایر باغات جلوگیری شود.

وی افزود: در سایر مناطق آلوده عملیات کنترلی از قبیل توزیع ترکیبات طعمه مسموم در حال انجام می باشد.


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *