وضعیت اقتصادی کاشان در سال ۱۳۰۸

در تیرماه سال ۱۳۰۸ خورشیدی روزنامه اطلاعات گزارشی درباره اوضاع اقتصادی کاشان و صنایع دستی بر اساس مطالعات “میرزا هادی خان برخوردار” رئیس مالیه کاشان منتشر می کند که چهل سال بعد در همین تاریخ در تیرماه سال ۴۸ در روزنامه اطلاعات مجددا بازنشر می شود.

آقای میرزا هادی خان برخوردار رئیس مالیه کاشان مطالعاتی در باره اوضاع اقتصادی کاشان و صنایع دستی آنجا نموده و طی اطلاعات مشروحی مینویسد: در تعقیب راپرت های قبل راجع به قالی کاشان و لزوم تاسیس شعبه بانك ملی و ترویج ظروف چینی نطنز بطور اختصار ذیلا به عرض میرسد: «درباره قالی که عمده رقم صادرات فعلی کاشان بلکه کلیه مملکت محسوب است راپرت جامعی داده ام که دیگر تکرار نمیکنم.


در خصوص ظروف بدل چینی، نطنز کلیه مواد اولیه چینی سازی در نطنز موجود است غیر از گل سفید که از اصفهان بدست می آید، کاشی سازی های قصبة نطنز که بدون سرمایه و با همان اسلوب کهنه قدیمی بساختن ظروف بدل چینی اشتغال دارند با آنکه کوره های صحيح ما تعیین درجه حرارت ندارند معذالك ظروفي که تهیه میکنند خوب است مقتضی است متخصص فنی به نطنز اعزام و نواقص مقدماتی آنرا مرتفع سازد.


در ادوار گذشته بهترین دستار هندی و عالی ترین لباس ساکنین خيوه و بخارا و نفیس ترین البسه قسمت اعظم اهالی ماوراء بحر خزر و ساکنین بین النهرین و جزیرة العرب در کارخانجات نساجی کاشان تهیه می شد که بتدریج رو به ضعف گذاشته.


مثلا مخمل بافی سابقا ۹۵۰ دستگاه دایر بود و هر دستگاه روزی يك تومان عایدات داشته، از سی سال قبل رو به تنزل گذاشته و فعلا ۷۰ دستگاه دایر است.


پرده و تشك نقش دار سابقا يکصد دستگاه دایر بود و هر دستگاه روزی ۱۵ قران عایدی داشته و فعلا فقط یکدستگاه دایر است . فاستونی بافی از چهار هزار دستگاه فعلا چهل دستگاه دایر است. قناویز که پارچه شبیه اطلس می باشد صد دستگاه دایر بود و حالا ۱۵ دستگاه دایر است.


مشکی بافی از قبیل دستمال های بزرك و چارقدهای بزرك و روی لحاف و غیره سه
هزار دستگاه دایر بود و حالا چهارصد دستگاه دایر است.


زربافی هائی که در عهد صفویه تکمیل شده در پانصد سال قبل در کاشان رواج یافته فعلا فقط یکدستگاه باقی مانده. قطنی بافی شبیه به چادرهای اطلسی ، مشجر و خطائی و بالاخره از این قبیل صنایع کوچک در کاشان بسیار وجود داشته.


بطوری که فقط عایدات انواع نساجی کاشان روزی ۱۲ هزار تومان بوده که حالا به روزی پانصد تومان هم نمی رسد. همینطور گلاب قمصر و عطر گل که خود شایان توجه است.


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.