میزان بارندگی امسال در کاشان ۷۵ میلی متر است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کاشان گفت: میزان بارندگی در منطقه کاشان در سال‌جاری ۷۵ میلی متر ثبت شده است که این مقدار کمتر از سال های قبل است.

به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، محمدرضا اسدی با بیان اینکه هنوز سه ماه آبی باقیمانده و در طول تابستان هم کسی بارندگی انتظار ندارد، افزود: در سالهای گذشته میزان بارندگی در منطقه ۱۲۵ میلی متر بوده که این میزان پنجاه درصد آمار بارندگی کشور که ۲۵۰ میلی متر است.
وی با اشاره به اینکه ثبت ۲۵۰ میلی متر بارندگی در کشور یک سوم میزان مشابه جهانی است، افزود: به دلیل تغییر اقلیم و کاهش بارندگی ها و خشکسالی ها در یک دهه گذشته، متوسط بارندگی ها در کشور عدد ۲۰۸ میلی متر را ثبت کرده است.

مدیرعامل آبفا کاشان با اشاره به اینکه منطقه بسیار کمتر از حد استاندارد به منابع آبی دسترسی دارد، افزود: اگر قبلا برای هر نفر در سال حدود هشت هزارمتر مکعب آب در کشور وجود داشت امروز این عدد در ایران به رقم ۱۵۰۰ متر مربع مکعب و در منطقه کاشان کمتر از ۹۰۰ متر مکعب آب به ازای هر فرد رسیده است.

اسدی با تاکید بر یک ایجاد فرهنگ‌سازی عمومی در مصرف بهینه آب در منطقه کاشان خاطرنشان کرد: شرایطی که امروز کاشان و آران و‌بیدگل با آن دست به گریبان هستند یک پیام دارد و آن هم این است که روز به روز دسترسی به منابع آب کمتر می شود .


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.