موافقت وزارت بهداشت با راه اندازی رشته مامایی در مقطع کارشناسی ارشد در کاشان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با راه اندازی رشته مامایی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی کاشان موافقت کرد.

به گزارش اهل کاشانم، دبیر کمیته آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه ای با درخواست راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان موافقت نمود.
لازم به ذکر است طی این نامه با پذیرش شش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مامایی موافقت گردید و در دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی امسال نیز قرار گرفت.


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.