تا تعیین تکلیف نهایی :

طرح پرستاران کاشانی تا دو ماه دیگر تمدید شد

در روزهای گذشته به جهت عدم تمدید طرح پرستاران طرحی با وجود فعالیت در اوج شویع کرونا در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان به نشانه گلایه از این موضوع تجمع کردند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان در واکنش به این تجمع درگفتگو با پایگاه خبری اهل کاشانم  با اشاره به تمدید طرح پرستاران تا تعیین تکلیف نهایی گفت: طبق نظر معاونت توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تمدید طرح پرستاران، مقررشد تا تعیین تکلیف نهایی فعلا دو ماه تمدید انجام شود.

کوروش ساکی اظهار داشت: با توجه به برنامه‌ریزی در زمینه توسعه و بهبود زیرساخت های حوزه بهداشت و درمان این منطقه، در خصوص پیگیری مشکلات و موانع مالی به خصوص در حوزه های درمان و دارو، مسائل و مشکلات دانشجویی، پروژه‌های دانشگاه و نیز مطالبات حوزه نیروی انسانی با معاون توسعه وزارت بهداشت بحث و تبادل نظر صورت گرفت..

ساکی تصریح کرد: معاون توسعه وزارت بهداشت و درمان در این دیدار ضمن قدردارنی از اقدامات صورت گرفته در دانشگاه علوم پزشکی کاشان، قول مساعدت در راستای رفع مشکلات موجود را دادند.

همچنین معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی کاشان در گفتگو با اهل کاشانم در خصوص تمدید طرح پرستاران شاغل در این دانشگاه اظهار داشت: مدت زمان طرح این پرستاران چند ماه پیش به اتمام رسیده اما در چند نوبت، طرح این پرستاران تمدید شد.

نجات خیری پور با اشاره به اینکه بر اساس قانون با اتمام مدت‌زمان طرح پرستاران نیروهای جدیدی که درخواست دادند، باید جایگزین شوند، تصریح کرد: این موضوع برای تمام شاغلان طرحی حتی اعضای هیات علمی‌ طرحی نیز صدق می کند.

خیری پور با بیان اینکه در زمان استخدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور پرستاران طرحی در اولین جذب قرار دارند، حاطرنشان کرد: یقینا با صدور مجوز استخدام و برگزاری آزمون استخدامی جذب پرستاران طرح در اولویت قرار دارد.


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.