به وزیر ‌جهاد کشاورزی

جناب وزیر، مرتعداران، مراتع و در نهایت دفتر مرتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را دریابید

اهل کاشانم؛ علی خالوئی کارشناس ارشد منابع طبیعی

ماده سیزده‌ی قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ١٣٨٩،  به صراحت، هزینه کرد صدرصدی کل واریز جرائم و درآمدهای حاصل از فروش محصولات جنگلی و مرتعی کشف شده و یا بازداشتی، بهره‏های مالکانه طرح‏های جنگلداری، مرتعداری و تمدید پروانه چرای مرتعداران به حساب وزارت جهاد کشاورزی به منظور عملیات ابخیزداری آبخوانداری حفاظت و احیای مراتع و توسعه منابع طبیعی اختصاص داده است.

ماده‌ی قانونی‌ که متاسفانه به فراموشی سپرده شده، و مرتع، مرتعداران و سازمان منابع طبیعی کشور، دستش کوتاه و کوتاه‌تر از همیشه برای جذب این اعتبار خود جذب کرده.

متاسفانه علیرغم سیطره‏ی خشکسالی در بخش وسیعی از ایران مرکزی، خاصه دشت کاشان، همچنین به زعم اعداد و ارقام هواشناسی ۱۲۰ ماه است، ده سال است دشت کاشان دارد از محل نداشته‌ی مراتعش می‏خورد، غافل از اینکه این ماده‌ی قانون و مطالبات مراتع به روشنی در آن اجرایی شود.

مرتعداران فراموش نخواهند کرد شما در یکساله گذشته چگونه کمک حال‌شان بودید خوراک دام تهیه کردید و در این وانفسای خشکسالی، هم مراتع را نجات دادید و هم مرتعداران را.

ولی این جا کار تمام نشده، حدود ۱۸۹۰ مرتعدار شهرستان کاشان که در دو سال گذشته رقمی بالغ بر چهار میلیاد و هشتصد و سی و دو هزار و یکصد و هشتاد و هفت میلیارد ریال از محل تمدید پروانه از مرتعدار به حساب خزانه وارد شده است، طبق ماده ۱۳ قانون فوق، صد درصد این مبلغ باید صرف احیاء توسعه و حفاظت مراتع شهرستان کاشان‏مان می‏شده باشد.

این مبلغ ریال به ریال از چوپانانی گرفته شده است که دستان پینه بسته و صورتهای تفتیده از آتش سوزان خورشید دشت کاشان با دمای حدود ۵۰ درجه گرما، غذای سفره‌های مردم را تأمین می‌کنند.

شایسته است وزیر محترم با استناد به این ماده‌ی قانونی، مبالغ وصولی از محل تمدید پروانه‌های مرتعداری را در محل مراتع شهرستان به تجهیز و تکمیل سازه‌های مرتعداری همچون:  «آب انبار» و  «آبشخور»،  «اجرای سیستم‌های قرق» ، «تغییر معیشت» مرتعداران اقدام نمایند.

پراکندگی دام در کل سطح مراتع بخصوص مناطقی که دسترسی به آب در شرایط خشکسالی مقدور نیست می‌تواند، ضمن کاهش فشار و بار بر مراتع، مناطق صنعتی، کشاورزی، مسکونی پائین دست را از ریزگرد و سیل در امان نگهدارد.

آقای وزیر، در شهرستان کاشان هزینه کرد اعتبارات دولتی در بخش مراتع شهرستان بسیار ناچیز است، که اینجانب حتی از گفتنش شرم دارد.


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.