ثبت عکسی از کاشان به سبک قدیم پس از نیم قرن

از آخرین باری که با این روش در کاشان (عکس بالا) عکاسی شده، نیم قرن می‌گذرد و امروز ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ و در آستانه قرن جدید دوباره این مهارت سخت در خانه تاریخی عطارهای کاشان با تلاش‌های «امیر مقامی» پیشکسوت عکاسی کاشان واکاوی شد و دو مرحله سخت آن برای بازسازی و احیای کامل این روش باقی مانده است.


روش عکاسی «کالوتیپ» یا نگاتیو کاغذی در سال ۱۸۴۰میلادی برابر ۱۲۱۸ شمسی توسط «هنری فاکس تالبوت» بریتانیایی کشف شد. در این روش، عکس دارای نگاتیو شده و قابلیت تکرار چاپ را پیدا میکند. در مدت بسیار کوتاهی، نگاتیو کاغذی به نگاتیو شیشه‌ای تبدیل شده و روش کالوتیپ منسوخ میگردد.

در ایران، روش عکاسی کلودیون تر و داگروتیپ که دو روش ثبت عکس پزوتیو بوده، رواج پیدا می‌کند و کالوتیپ استفاده نمی‌شده است. بدلیل سختی روش‌های قبلی، نگاتیو شیشه ای رایج‌ترین روش ثبت عکس در ایران بوده است. «محمد هلال مقدس»، جعبه عکاسی ساخته و روش منسوخ شده کالوتیپ را در کاشان بنیانگذاری می کند.

با پژوهش‌هایی که انجام شده، حدودا از سال ۱۲۹۵روش کالوتیپ در بین عکاسان پیشگام کاشان رایج بوده است و بیشتر جعبه‌های عکاسی در کاشان، توسط شخصی به فامیلی «طیبه » که دکان نجاری وی در خیابان پهلوی (اباذر فعلی) بوده است، ساخته شده است.

خوشبختانه سه تن از پیشگامان عکاسی کالوتیپ درکاشان در حیات بسر میبرند. احتمالا آخرین عکسهایی که به این روش ثبت شده توسط عباس بخردی نژاد فرزند حسن آقای عکاس بوده است.


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.