تیمچه صباغ کاشان بازسازی و مرمت می شود

رئیس اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان، از بازسازی و مرمت بنای تاریخی تیمچه صباغ واقع در بازار کاشان که از موقوفات بیمارستان نقوی می باشد، خبر داد.

به گزارش اهل کاشانم، علیرضا مفرح در بازدید از تیمچه صباغ و چند واحد کسبی دیگر موقوفه بیمارستان نقوی در بازار کاشان گفت: این اقدام به منظور استحکام بخشی و مقاوم سازی این بنای تاریخی و پیشگیری از تخریب آن، به همت دانشگاه علوم پزشکی با هماهنگی اداره میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری ناحیه بازار کاشان صورت می گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه هم اکنون ترک‌های زیادی در بدنه و سقف تیمچه مشاهده می‌شود که برخی از آن‌ها فعال و رو به پیشرفت می باشند اقدام برای بازسازی این مجموعه ارزشمند تاریخی بسیار ضروری به نظر می رسد.

تیمچه حاج حسین صباغ، از آثار تاریخی بازار کاشان واقع در مجموعه تاریخ بازار  متعلق به دوران قاجار در تاریخ اول مهر سال ۸۲ به شماره ثبت ۱۰۲۵۳ قاجار در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و همچنان کاربری تجاری خود را حفظ کرده است.


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.