بوتیمارها؛ مهاجران با «ارزش حفاظتی» بهاری دشت کاشان

علی خالوئی، کنشگر محیط زیست و لیدر طبیعت‌گردی کاشان


نام فارسی:  «بوتیمار بزرگ»
نام علمی: Botaurus stellaris
خانواده: حواصیلان
مشخصات ظاهری و رفتاری :
بوتیمارها، گردن کشیده دارند، پروازهای آرام و در ارتفاع نسبتاً پائین، پرواز می‌کنند.
عمدتاً از شیوه استتار و پنهان شدن در مواقع خطر، استفاده می‌کنند.
در مواقع خطر کاملأ بدون تحرک و نوکشان را  بصورت عمودی، نگه می‌دارند.
بدنی مخروطی شکل و به طول حدود هشتاد سانتی‌متر دارند.
بوتیمارهای کوچک و بزرگ دو گونه ارزش‌مند از این خانواده هستند، به گونه‌ای که در فهرست گونه‌های حفاظت شده و دارای ارزش حفاظتی ایران قرار دارند.
بوتیمارها پرندگان آبچر محسوب می‌شوند.
فصل بهار در دشت کاشان به عنوان گونه‌های مهاجر، به سختی می‌توان رکورد و مشاهده شوند.
بوتیمارها در متون ادبی قدیم ایران به نام دیگری نیز شناخته می‌شوند  « مرغ غم‌خوار» یا «مرغ غم‌خوارک»؛ وجه تسمیه این نام‌گذاری از آن باب است که علی‌رغم، این‌که این‌گونه در آب همیشه زندگی می‌کند و آبچرست، ولی به خاطر غم از دست دادن آب، با وجود تشنگی، کمتر آب می‌نوشد.
بر همین اساس، در ادبیات عرفان ایرانی، خاصه در منطق‌الطیر عطار نیشابوری،  «بوتیمار»، کنایه از انسان‌ها و آدم‌های‌ست که مواهب و نعمت‌های زندگی خود را، از دیگران و حتی خود؛ دریغ می‌کنند.


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.