با خروج از وضعیت قرمز وضعیت کرونایی کاشان نارنجی شد

کاشان با خروج از وضعیت قرمز، نارنجی شد و آران و بیدگل نیز زرد شد.

به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، با کاهشی شدن روند بستری، کاشان از وضعیت قرمز کرونا خارج شدند.

بر اساس آخرین آمار رنگ‌بندی؛ تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۳۳۷ به ۱۸۴ شهر کاهش یافت. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی و زرد در حال افزایش است.

آخرین وضعیت رنگبندی:

🟥قرمز: ۱۸۴ شهر
🟧نارنجی: ۱۸۷ شهر
🟨زرد: ۷۶ شهر
🟦آبی: ۱ شهر


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.