رئیس اداره ورزش و جوانان کاشان خبر داد:

اختصاص ۳۱ میلیارد تومان برای ورزش کاشان در سفر استانی رئیس جمهور

رئیس اداره ورزش و جوانان کاشان از اختصاص 31 میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های ورزشی این شهرستان در سفر استانی رئیس جمهور و هیات دولت خبر داد.

محمدجواد سلامیان در گفت وگو با پایگاه خبری اهل کاشانم اظهار داشت: در سفر استانی رئیس جمهور و هیات دولت با توجه به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی مرکز علمی پژوهشی اداراه ورزش و جوانان کاشان برای تکمیل آن ۱۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شد.

وی افزود: با توجه به پیشرفت ۵۰ درصدی سالن اسکواش کاشان در ناجی آباد مبلغ پنج میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این فضای ورزشی اختصاص داده شد.

وی با اشاره به نیاز ۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل سالن سه هزار نفری امیرکبیر کاشان گفت: این سالن ورزشی تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که برای تکمیل آن در فاز اول ۱۵ میلیارد تومان اعتبار در این سفر استانی برای این پروژه اختصاص داده شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان کاشان در ادامه تصریح کرد: برای تجهیز و ساماندهی استادیوم شهید ناصر فکری (چهل جریب) یک میلیارد تومان اعتبار در سفر ریاست جمهور به استان اصفهان اختصاص داده شده است.

وی ابراز داشت: از میزان ۳۱ میلیارد تومان بودجه برای پروژه های ورزشی کاشان در سفر ریاست جمهور ۱۵ میلیارد آن شامل تکمیل مرکز علمی و پژوهشی و سالن اسکواش از اعتبارات استانی و ۱۶ میلیاد دیگر آن برای تکمیل سالن ورزشی امیرکبیر و تجهیز استادیوم چهل جریب در ردیف بودجه های ملی در اختیار شرکت توسعه و بهره برداری اماکن ورزشی اختصاص داده شده است.

سلامیان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کاشان دارای کمترین سرانه ورزشی در استان اصفهان است نگاه ویژه به پروژه های ناتمام این شهرستان در سفر استان رئیس جمهور و هیات دولت می تواند اتفاقات خوبی را برای ورزش کاشان رقم بزند.


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.